huvudbild

Resande, prostitution och trafficking

Sextrafficking är en växande brottslighet där kvinnor och barn är särskilt utsatta för att utnyttjas i prostitution. Det sker även på våra populära resmål. Efterfrågan på sexköp är roten till problemet för den omänskliga handeln. Attityder måste förändras för att göra så kallad sexturism oacceptabelt.

Därför är prostitution en viktig fråga kopplat till resande

Ett stort problem inom turistnäringen är när turister köper sex på utlandsresan, så kallad sexturism. Efterfrågan på sexköp har brett ut sig och fattigdom gör att kvinnor, barn och andra diskriminerade grupper är i riskzonen för att hamna i prostitution.

Fattigdomen är dock inte grundproblemet, det är att det finns köpare som är beredda att betala för andras kroppar. Vanligt förekommande är att en manlig resenär uppsöker klubbar, barer eller blir erbjuden att köpa en kvinna på hotell eller på gatan där sexhandel förekommer. Oavsett om turisten planerat att köpa sex eller ej innebär varje sexköp ett utnyttjande av någon i en utsatt situation som därmed inte kan säga nej. Många är offer för människohandel.

Många turister som inte skulle köpt sex i hemlandet gör det när de är på semester eller på resa i tjänsten. Ibland förekommer en mer förklädd sexhandel där resenären betalar för en veckas "sällskap" som "girlfriend" eller "boyfriend" och där betalningen sker genom omkostnader. Prostitutionen är utbredd i många delar av världen och precis som alla andra industrier styrs sexmarknaden av efterfrågan. Därför är det viktigt att visa att det är oacceptabelt att köpa sex.

En stor av del av offren inom sexindustrin är barn. Att begå ett övergrepp mot barn är ett brott mot FN:s barnkonvention. Alla barn har samma rättigheter oavsett kön, hudfärg eller religion. Enligt FN:s barnkonvention har Sverige ett ansvar för att stoppa svenska förövare, även utomlands. Palermoprotokollet och Pekingplattformen slår fast att kvinnor har rätt till stöd att lämna prostitution, att stater ska arbeta för att motverka allt utnyttjande av kvinnor och barn i prostitution, samt att det finns ett samband mellan prostitution och könsbaserat våld.

Varje sexköp bidrar till en mångmiljardindustri där mänskliga rättigheter kränks hos dem som tillhör de mest utsatta i vårt samhälle.

Visste du att ...

Ett gott exempel: Resekurage

Resekurage är en kampanj som lyfter frågan på ett bra sätt då den uppmanar resenärer att ta med sitt civilkurage på resan och informera både den svenska och den lokala polisen vid misstanke om utnyttjande i prostitution. RealStars har också drivit en kampanj i detta syfte som heter Travel for Fair Sex som förutom digital spridning även spridits med flygblad på t ex flygplatser.

De stora reseföretagen arbetar med de här frågorna i mer eller mindre omfattning och många står bakom The Code (Förkortning av: Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism) där syftet är att motverka barnsexturism. Genom åren dyker det upp kampanjer där flyg och resebolag uppmärksammar riskerna, och att prostitution och trafficking förekommer. Tyvärr är dessa kampanjer inte tillräckliga och frågan måste upp än mer på dagordningen. Det måste bli synligt och tydligt för resenärer vad prostitution handlar om och de myter som florerar och som gynnar sexhandeln. Många ses som "sexarbetare" och får inte det skydd och stöd de har rätt till enligt grundläggande mänskliga rättigheter och t ex FN:s globala mål att motverka allt våld mot kvinnor – 5.2: "Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet", inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

  1. Du kan göra skillnad!
  2. Ser du något som tyder på att någon far illa och tecken på sexuell exploatering, anmäl till lokal polis.
  3. Om du misstänker att minderåriga utsätts kan du även anmäla till svensk polis.
  4. Ställ krav på resebolag och hotell att motverka sexuell exploatering.
  5. Påverka dem du har i din närhet. Säg ifrån om din kompis, kollega eller familjemedlem uttrycker sig normaliserande om sexköp.
  6. Vistas inte på platser där du vet att prostitution förekommer.
  7. Säg till hotellets ledning eller din researrangör om turister tar med sig någon till hotellrummet, t ex en underårig, som ni inte har skäl att tro är incheckad.
  8. Sexköp, sexuella övergrepp och andra kränkningar berör inte bara andra. Kom ihåg att du har rätt att bestämma över din egen kropp och våga säga ifrån när du tycker något är fel.
  9. Fråga din researrangör om de har tagit ställning mot sexturism och om de arbetar aktivt mot det. Resebranschen är beroende av sina resenärer. Om de inte tar ställning, välj en annan aktör och förklara varför.

Sakkunniga om prostitution och trafficking inom Schyst resande

RealStars är den organisation i nätverket som fokuserar på prostitution och människohandel. Läs mer om frågorna och hur du kan engagera dig på RealStars hemsida.

uppmaning

Vilket hållbart restips vill du dela med dig av?

Beskriv just ditt favoritställe och inspirera andra resenärer!

Tipsa här