Berlin Hauptbahnhof, Europaplatz, tåg, hållbar turism, hållbart resande

2021 ska det bli lättare att åka tåg i Europa

EU vill utse 2021 till tågets år med syfte att lyfta fram järnvägen som den klimatsmarta infrastruktur Europa behöver.

Järnvägen spelar en nyckelroll i EU:s strävan att nå "klimatneutralitet" till 2050, och som en del av den så kallade europeiska gröna given, "green deal", konstateras i ett pressmeddelande från Europeiska rådet, som därför vill utse 2021 till tågets år.

"Syftet med 'Europeiska året för järnvägen' är att stimulera sektorn och uppmuntra fler turister, affärsresenärer och tillverkare att välja tåget." Så kommenterar rådets nuvarande ordförande Andreas Scheue, som även är transport- och infrastrukturminister i Tyskland, överenskommelsen med parlamentet.

Transporter av passagerare och gods står för en fjärdedel av EU:s samlade utsläpp av växthusgaser - och det är en sektor som år 2020 fortfarande ökar utsläppen. För att nå målet om netto noll till 2050 behöver Europa minska utsläppen från transporter med minst 90 procent, konstaterar rådet.

"För att uppnå hållbara transporter krävs det att vi sätter resenärerna först och ger dem kostnadseffektivare, tillgängligare, hälsosammare, renare och mer energisnåla alternativ till deras vanliga resmönster", heter det i ett underlag till överenskommelsen, där även utmaningarna med dagens fragmenterade och ofta eftersatta järnvägsnät tas upp.

Under året kommer särskilt tågresandet över gränserna i Europa att uppmärksammas liksom hur järnvägsnätet bidrar till EU:s ekonomi, industrier och till samhällen.

Connectivity index

Kommissionen uppmanas samtidigt ta ställning till två viktiga utredningar. Den ena med fokus på transporter av gods och den andra – av större intresse för oss resenärer - om hur man skulle kunna ta fram ett så kallat "connectivity index" för tågtrafiken, motsvarande det som finns inom flyget.

"Connectivity index" är ett gemensamt system eller verktyg för att hålla koll på trafikflöden vilket i det här fallet skulle kunna ge förutsättningar för att synka bokningar och resor över längre sträckor genom Europa. Det vill säga, förbättra logistiken för såväl gods som passagerare. (Hurra!)

2021 blir också det första året då de nya reglerna i EU:s fjärde järnvägspaket börjar gälla, den nya policy som är tänkt att underlätta för intereuropeiska tågresor bland annat genom att konkurrensutsätta driften men också förbättra infrastrukturen och underlätta för resenärer med funktionsvariationer.

Vi tvättar händerna, nyser i armvecket och gör oss redo att fira in 2021, tågets år!

uppmaning

Vilket hållbart restips vill du dela med dig av?

Beskriv ditt favoritställe och inspirera andra!

Tipsa här