Person som pratar i telefon framför en anslagstavla.

9 tips för hållbara tjänsteresor

Här är några saker som din arbetsplats kan tänka på för att resa mer hållbart. En heltäckande resepolicy är det bästa sättet att garantera att era värderingar även gäller på resan!

Här är Schyst resandes rekommendationer:

Res bara när det verkligen behövs.

Res grönt. Låt tåget vara förstahandsvalet.

Tänk på att... Minimera användningen av personalbil. Använd så långt som det är möjligt hotell, restauranger och transporter som är miljöcertifierade.

Stöd schysta arbetsvillkor.

Tänk på alkoholavtrycket.

Gynna näringslivet på plats.

Ta ställning mot sexköp.

Tänk på att... också tala om att medarbetare inte ska besöka bordeller och sexklubbar, använda sig av eskortservice eller på annat sätt utnyttja, medverka till eller bedriva kommersiellt sex.

Värna barns rättigheter.

Sprid resepolicyn.

Ta hand om din resepolicy!

Tänk på att... resepolicyn bör vara ett levande dokument som med jämna mellanrum uppdateras utifrån vunna erfarenheter, ny kunskap och höjda ambitioner. Dokumentationen kring resepolicyn, som uppföljningar och utvärderingar, bör vara offentliga och tillgängliga för medlemmarna.

Här nedan hittar du vår checklista för en hållbar resepolicy.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer