Galápagos, sjölejon, reserestriktioner, coronapandemi, hållbar turism

Begränsad turism ger andningspaus på Galápagos

Ett år av reserestriktioner har gett hotade djurarter som havsleguaner, jättesköldpaddor och darwinfinkar på Galápagosöarna ett efterlängtat andningshål. Även forskare på ön gavs tid att analysera insamlade data.

Innan coronapandemin låg taket på 23 000 besökare i månaden till den världsunika ögruppen i Stilla havet utanför Ecuador, där det rika djurlivet inspirerade Charles Darwin till evolutionsteorin.

I början av 2020 stängdes turismen helt, och ögruppen fick fyra månader utan en enda turist. Nu har besöksnäringen kommit igång igen, men med ett sänkt tak på 6000 besökare i månaden.

Enligt en lokal turistguide har också varannan verksam inom turismen på Galápagos fått slå igen.

Men det visar bara behovet av att bygga upp en mer hållbar turism framöver, för att bevara detta naturhistoriska kulturarv för mänskligheten, menar Monica Paez från det equadorianska turismdepartementet, enligt nyhetsbyrån AFP.

Galápagos, iguana, hållbar turism

Galápagos. Två iguanödlor slappar på en klippa. Bild: Caterina Sanders, Unsplash

2900 endemiska arter

På öarna lever om kring 2900 djurarter som inte upptäckts någon annanstans i världen, bland annat havsleguanen och galapagossköldpaddor, galapagospingvinen och den ö-unika skarven, vråkar, sjölejon och en speciell sorts lavaödla som bara finns på Galápagos.

Även vissa forskare som bedriver studier på ögruppen, också känt som "Disneyland för biologer", menar att pandemins uppehåll gav ett bra tillfälle för eftertanke och analys.

"Det gav oss tillfälle att pusta ut, organisera och analysera datan vi samlat in", säger biologen Paola Lahuatte från Charles Darwin Foundation, som studerar en invasiv flugart som hotar många av fågelarterna på ön, i en intervju med nyhetsbyrån AFP.

Nu återstartar tursimen på öarna, men med varsamhet och förhoppning om att hitta en hållbarare nivå för framtiden.

uppmaning

Gå på kurs hos oss!

Schyst resande håller flera utbildningar i hållbar turism, framför allt för resebranschen men även i skolor. Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

Till våra utbildningar i hållbar turism!