Glada elever i klassrum

Boka en gratis utbildning om hållbart resande till din klass

Att prata om resande är ett pedagogiskt sätt att utforska alla de tre benen inom hållbar utveckling. Schyst resandes kunniga utbildare kommer gärna på besök!

Under 2019 höll nätverket Schyst resande drygt 150 utbildningar runtom i Sverige, ledda av våra duktiga instruktörer Vi har lagt vikt vid att göra våra workshops och heldagsutbildningar så omväxlande och tillgängliga som möjligt och strävar efter att sätta eleverna i centrum. Vi arbetar med ett normkritiskt, utvecklingsinriktat lärande och förbättrar våra utbildningar löpande genom dialog med lärare och elever om deras behov och synpunkter.

Varför ska jag och mina elever arbeta med frågor om hållbart resande?

Ett hållbart förhållningssätt är en självklarhet för många unga idag. När du tar upp frågan om dagens och framtidens turism så ger du också dina elever möjligheten att förstå sambanden mellan hur vi reser och de globala utmaningar vi står inför, både när det gäller samhälle och miljö.

Våra utbildningar och vårt instuderingsmaterial är utformat i enlighet med GY11 och Agenda 2030. Tanken är att samtliga aspekter av hållbart resande ska kunna bli en grund för vidare arbete inom samhällskunskap, religion, naturkunskap och svenska – eller varför inte leda in till projektarbetet under det sista året?

Vilken utbildning bör jag välja?

För dig som undervisar på gymnasieprogram med inriktning hotell, turism och restaurang passar vår heldagsutbildning.

För dig som undervisar i årskurs 9 samt på gymnasiets övriga program med skilda inriktningar passar vår grundläggande workshop på två timmar.

Visste du att…

Schyst resande bjuder in åk 9 och gymnasieklasser över hela landet att delta i tävlingen Vår hållbara klassresa? Varje termin delar vi ut ett bidrag på 15 000 kronor till den klass som presenterar en plan för den mest hållbara klassresan. Varför inte låta teori och praktik gå hand i hand och skicka in en ansökan efter någon av våra utbildningar?

Läs mer om Vår hållbara klassresa här

Vad säger dina kollegor?

Jenny Méry, språklärare och mentor vid Campeon Frigymnasium, Helsingborg:

"Som en uppstart på terminen brukar jag bjuda in Schyst resandes workshop i hållbart resande. Tack vare ett målgruppsanpassat tilltal, tillgänglig och relevant information framfört av kunniga facilitatorer så får mina elever en rad aha-upplevelser och insikter om det som många av dem älskar mest – att resa. Rekommenderas!"
uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer