Tjänsteresor, business traveller, jobbresa, hållbara tjänsteresor, resepolicy

Checklista för en hållbar resepolicy

För att göra det enkelt har Schyst resande tagit fram en checklista för vad vi menar att en resepolicy bör innehålla. Använd den som en mall när ni tar fram eller uppdaterar er egen policy. Lycka till!

Är det dags att ta fram eller uppdatera en befintlig resepolicy, se till att den blir hållbar - inkludera aspekterna i den här checklistan:

1. Välj gröna transporter

  • På korta sträckor – gå, cykla eller res kollektivt.
  • På halvlånga sträckor – välj tåg och buss framför egen bil.
  • När bil behövs – samåk.
  • Vid taxiresa eller hyrbil – efterfråga miljöbil.
  • För längre sträckor – välj tåg framför flyg! Ange minimisträcka för de olika transportsätten.

2. Begränsa flygresandet

Konferenser och möten som hålls på destinationer dit deltagarna skulle behöva ta bil eller flyg bör i första hand anordnas digitalt. Om du måste åka, försök att kombinera flera möten. Se till att åka kollektivt till och från flygplatsen och möten.

3. Välj rätt resebyrå

Använd en resebyrå och/eller teknik som gör klimatpåverkan synlig. Informera personal som beställer biljetter om klimateffekterna av olika alternativ direkt vid bokning. Utsläppen kan beräknas med en kalkylator, det finns mängder av sådana, en del mer detaljerade andra baserade på bredare schablonuträkningar. Det är alltid bra att ligga så nära verkligheten som möjligt, så även om de mer detaljerade kan upplevas besvärligare, är de ofta att föredra.

Några exempel på utsläppskalkylatorer:

4. Välj miljömärkta hotell och restauranger

Några exempel på märkningar:

5. Glöm inte att kolla att det finns kollektivavtal!

Ställ krav på att hotell, konferensanläggningar, restauranger osv har kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor. Kolla upp vilka ställen som har kollektivavtal här Schysta villkor – En till Hotell- och restaurangfacket. (Kan även laddas ned som app.) Här finns en motsvarande guide för andra länder

6. Om alkohol och droger i samband med uppdrag

Anställda bör inte dricka alkohol när de är i tjänst. Om alkohol förekommer vid konferenser, representation osv ska intaget vara måttligt och betalas privat. När öl och vin serveras ska alltid motsvarande alkoholfri dryck erbjudas.

7. Uttryckligt förbud mot sexköp!

Under tjänsteresa får medarbetare inte köpa sex, utnyttja, medverka till eller bedriva kommersiellt sex, eskortservice eller besöka bordell-och sexklubbar. Läs mer om det här.

8. Värna barns rättigheter

Medarbetare på tjänsteresa uppmanas att inte ge pengar till barn som tigger men att larma ifall de ser misstänkta övergrepp mot barn samt rapportera barnarbete på hotell och restauranger. Detta enligt Think Childsafes rekommendationer.

9. Att tänka på….

Vikten av tydlighet! För att resepolicyn ska få någon effekt behöver den ange exakt vad som gäller vid val av text transportsätt. Till exempel ange vid hur många mil det är rimligt att flyga i stället för att ta tåget.

10. Relation till andra policyer

Frågor som bland annat gäller alkohol och sexuell exploatering kan finnas reglerat i parallella policyer eller beslut. Sträva efter att införliva dessa regler i resepolicyn. Det är inget problem om flera policyer överlappar varandra. Däremot är det ett problem om väsentliga avsnitt saknas i resepolicyn.

11. Alla måste känna till!

Det är avgörande att resepolicyn är väl förankrad hos de anställda och att den är lätt att hitta i samband med att jobbresor bokas. Policyn bör också vara tillgänglig för konsumenter och allmänhet på företagets eller organisationens webbsida.

Mer stöd till dig som ansvarar för hållbarhetsfrågor och etiska regleringar på din arbetsplats:

uppmaning

Gå på kurs hos oss!

Schyst resande håller flera utbildningar i hållbar turism, framför allt för resebranschen men även i skolor. Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

Till våra utbildningar i hållbar turism!