Formellt klädd man med portfölj på gatan

Dags för offentlig sektor att börja resa hållbart

Just nu är beslutsfattare i offentlig sektor samlade för att diskutera bland annat hållbar utveckling. Här är resande en avgörande fråga. Det är hög tid för offentlig sektor att införa hållbara tjänsteresor, skriver nätverket Schyst resande.

(Denna text är en debattartikel som ursprungligen publicerades på GP Debatt.)

Årets Kvalitetsmässa i Göteborg är i full gång. Hit kommer tjänstemän och förtroendevalda från hela landet för att utveckla Sveriges offentliga verksamheter. Hur den utvecklingen ska ske på ett hållbart sätt är ett centralt tema.

FN:s globala mål, Agenda 2030, visar vägen. Målen beskriver hur vi ska uppnå en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar värld. Den av regeringen tillsatta Agenda 2030-delegationen har gett klart besked: Offentlig sektor ska genomföra åtgärder som bidrar till att Agenda 2030 blir verklighet. Att resa hållbart är ett viktigt steg i det arbetet.

Sveriges kommuner, landsting och myndigheter har med andra ord grönt ljus att ställa höga krav på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet när de reser. Nätverket Schyst resandes granskningar visar dock att detta inte görs i tillräcklig utsträckning.

Vår nya granskning av hur hållbart Sveriges största kommuner reser i tjänsten visar förvisso att det finns en medvetenhet i kommunerna om att hållbart resande är viktigt för att uppnå de globala målen. Både politiker och tjänstemän vet till exempel att resandet påverkar klimatet och tycker att det är viktigt att ta hänsyn till klimat och miljö vid tjänsteresor. Alla de 18 kommunerna som svarat på vår enkät ställer också miljökrav i sina resepolicyer, vilket är glädjande.

Dock behöver kraven ofta bli tydligare för att ge resultat. Endast fem av kommunerna – Göteborg, Umeå, Örebro, Eskilstuna och Malmö – har tydligt angett när man måste välja bort flyget. Många av de andra kommunerna hade formuleringar som att flygresor bara får göras "i undantagsfall" eller "när "synnerliga skäl finns". Risken är stor att sådana ospecifika formuleringar inte leder till något konkret.

När det gäller de sociala och ekonomiska delarna av hållbart resande är engagemanget betydligt svalare.

  • Endast 5 av 18 kommuner har restriktioner kring alkohol i samband med tjänsteresor.
  • Endast 2 av 18 kommuner uppger att de har uttryckliga förbud mot att köpa sex under tjänsteresor.
  • Bara en kommun tar upp frågan om tjänsteresornas bidrag till det lokala näringslivet.
  • Mest överraskande är att bara 6 av 18 kommuner ställer krav på goda arbetsvillkor för de som ger service under resan (exempelvis genom att anlita researrangörer och hotell som har kollektivavtal).

Sveriges kommuner missar här ett gyllene tillfälle att bidra till anständiga jobb, kvinnors rättigheter och folkhälsa.

Statskontorets utvärdering av hur kommuner och regioner bidrar till Agenda 2030 pekar på att många kommuner har börjat arbeta med de globala målen. Men oftast handlar det om "ytliga åtgärder". Genomgripande förändringar av arbetssätt och prioriteringar saknas. Schyst resandes undersökning visar på samma sak.

Vi uppmanar de beslutsfattare och tjänstemän som nu är samlade i Göteborg att lämna mötet med en konkret att göra-uppgift i linje med Agenda 2030: inför hållbara tjänsteresor. Ta vara på möjligheterna att ställa tydliga och höga krav på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet – i upphandlingar och i resepolicyer. Visa vägen framåt!

  • Helena Myrman, projektledare, nätverket Schyst resande
  • Pim van Dorpel, vice ordförande, Hotell- och restaurangfacket
  • Ulrika Urey, kanslichef, Fair Action.
  • Mona Örjes, ordförande, IOGT-NTO-rörelsen
  • Malin Roux Johansson, generalsekreterare, RealStars

Om nätverket Schyst resande

Nätverket Schyst resande arbetar för en grön och rättvis turism och schysta tjänsteresor. Schyst resande är ett samarbete mellan Unionen, Childhood, Fair Action, Hotell- och restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, RealStars och Union to Union.

uppmaning

Checklista för en hållbar resepolicy

Se vad ni behöver ha koll på.

Till checklistan