Flygplats

Debatt: Dags för offentlig sektor att börja resa hållbart

Varje år lägger landsting och kommuner många skattekronor på tjänsteresor. Nätverket Schyst resande har granskat resorna i offentlig sektor och upptäckt bristande etik och klimathänsyn. Nu manar vi till förändring.

Att skattepengar ska användas på ett ansvarsfullt sätt är alla överens om. 2018 innefattar det att sträva efter social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Regeringen har slagit fast att Sverige ska ta täten i genomförandet av Agenda 2030. Att offentliga upphandlingar ska bygga på hållbarhet är rentav ett uttalat mål i agendan. Även SKL uppmanar landsting, regioner och kommuner att ta en aktiv roll i hållbarhetsarbetet.

"Ni genomför politiken och förändrar samhället … och är de mest lämpade att förena de globala målen med verkligheten på lokal nivå."

Schyst resande har granskat hur hållbart offentlig sektor reser idag. Vi har bland annat gått igenom resepolicyerna hos åtta statliga myndigheter, fyra landsting/regioner och 16 kommuner, alla slumpvis utvalda.

De flesta av dem nämner miljön. Medvetenheten är hög om att resandet påverkar klimatet. Samtidigt är skrivningarna ofta svävande, som att det är viktigt att ta "miljömässig hänsyn". Risken är stor att sådana formuleringar inte leder till något konkret.

På andra områden är resepolicyerna betydligt svagare. Endast fyra av 28 har skrivningar om alkohol på tjänsteresan. Bara två tar ställning mot sexköp. Rutiner för att inte bidra till exploatering av barn saknas helt. Mest överraskande är att bara en enda efterfrågar villkor som motsvarar kollektivavtal för de anställda.

Att tunga offentliga aktörer missar att ställa krav som skulle gynna miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är en förlorad möjlighet.

Även i upphandlingar som rör resande, främst hotell och transporter, bör ribban höjas när det gäller hållbarhet. Sedan ett år tillbaka gäller den nya lagen om offentlig upphandling som säger att miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn bör beaktas, om upphandlingens art motiverar det. Lagen gör det möjligt att ställa krav på anställningsvillkoren. I vissa fall är det till och med en skyldighet. Andra nyheter är att det går att ställa högre miljökrav än lagstiftningens miniminivå och att fråga efter märkningar som Bra Miljöval, Fairtrade eller KRAV.

Ett positivt exempel är att det nyligen beslutats att myndigheter bara ska använda hotell med kollektivavtalsliknande villkor och som uppfyller vissa miljökrav – inom Sverige. Det signalerar att anständiga arbetsvillkor ska råda i offentlig sektor.

Om några dagar går Sverige till val och så småningom tillträder nya folkvalda runtom i landet. Nätverket Schyst resande uppmanar alla nya och gamla beslutsfattare i offentlig sektor att ta vara på möjligheterna att ställa högre krav på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet – i upphandlingar och i resepolicyer. Visa vägen framåt!

För Schyst resande:

Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef, Unionen

Rosmarie Strasky, tf kanslichef, Union to Union

Malin Roux Johansson, generalsekreterare, RealStars

Ulrika Urey, kanslichef, Fair Action

Paula Guillet de Monthoux, World Childhood Foundation

Peter Moilanen, generalsekreterare, IOGT-NTO-rörelsen

Denna debattartikel publicerades 2018-09-06 i Dagens Samhälle

Vill du veta mer?

Läs rapporten Reser offentlig sektor hållbart?

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer