Demonstranter med plakat med texten support Workers rights

Därför har offentlig sektor ett särskilt ansvar för att resa hållbart

Ska resan bidra till en beboelig planet, anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter? För kommuner, landsting och statliga myndigheter som reser i tjänsten bör svaret vara ett rungande ja.

Här är fyra anledningar till att offentlig sektor bör föregå med gott exempel när det gäller hållbart resande:

1. Medborgarna förväntar sig att offentlig sektor reser schyst

Engagemanget för hållbar utveckling växer i Sverige. 39 procent av befolkningen anger att de är mycket engagerade i frågorna.

Tittar man specifikt på ekologisk hållbarhet så var miljö och klimat de frågor som svenska folket placerade allra högst när de gick till EU-val i våras. Det ställer extra höga krav på ett etiskt och miljömedvetet resande i de institutioner som representerar folket.

Barn och unga i klimatdemonstration med Greta Thunberg i mitten

2. Våra gemensamma pengar ska användas på ett ansvarsfullt sätt

Varje år lägger landsting och kommuner många skattekronor på tjänsteresor. Att dessa miljoner ska användas på ett ansvarsfullt sätt är alla överens om. 2019 innefattar det att sträva efter social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

3. Sverige ska vara ledande på vägen mot Agenda 2030

Regeringen har slagit fast att Sverige ska ta täten i genomförandet av de globala målen i Agenda 2030. Att offentliga upphandlingar ska bygga på hållbarhet är rentav ett uttalat mål i agendan. Även SKL uppmanar landsting, regioner och kommuner att ta en aktiv roll i hållbarhetsarbetet: "Ni genomför politiken och förändrar samhället … och är de mest lämpade att förena de globala målen med verkligheten på lokal nivå."

Ikoner för alla de 17 globala målen i Agenda 2030

4. Det är fritt fram att ställa etiska krav i upphandlingar

När offentliga aktörer upphandlar tjänster som rör resande, främst hotell och transporter, har de numera stora möjligheter att ställa etiska krav. Med andra ord; krav på miljöhänsyn, anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

2017 trädde en ny lag om offentlig upphandling i kraft, som säger att miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn bör beaktas, om upphandlingens art motiverar det. Lagen gör det möjligt att ställa krav på anställningsvillkoren. I vissa fall är det till och med en skyldighet. Det går också att ställa högre miljökrav än lagstiftningens miniminivå och att fråga efter märkningar som Bra Miljöval, Fairtrade eller KRAV.

Ett positivt exempel på vilka krav som kan ställas är beslutet från förra året att myndigheter bara ska använda hotell med kollektivavtalsliknande villkor som uppfyller vissa miljökrav – inom Sverige i alla fall. Det signalerar att anständiga arbetsvillkor ska råda i offentlig sektor.

Sammanfattningsvis – två viktiga verktyg

Det finns med andra ord en rad goda skäl för offentliga aktörer att se till att tjänsteresorna bidrar till en positiv utveckling. För att göra det finns två verktyg – upphandlingen och den hållbara resepolicyn.

Här hittar du vår checklista för vad en schyst resepolicy ska innehålla

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer