Reklam, marknadsföring, Maria Wetterstrand, resor, turism, hållbar turism

Efterlyser tydligare regler kring påståenden om hållbarhet

Det behövs både tydligare regler och mer medvetna marknadsförare för att komma bort från "greenwash", det menar Maria Wetterstrand, tidigare MP:s språkrör, idag chef på PR-byrån Miltton. Först då kan vi få en verkligt hållbar utveckling.

Att som reseföretag lyfta fram sitt hållbarhetsarbete har blivit ett måste idag för att locka medvetna kunder, men det är långt ifrån alltid det finns täckning för påståendena, som Schyst resande rapporterat i flera artiklar.

Anmälningarna ökar

Strax före jul visade en Ipsos-undersökning att resebranschen är sämst i klassen på klimatinformation och i januari berättade Schyst resande om hur anmälningarna om vilseledande marknadsföring till tillsynsmyndigheten Konsumentverket ökat de senaste åren. Ett par av de fyra ärenden som myndigheten drivit till domstol de senaste åren rör flygbolagen SAS och Bra.

Nyligen presenterades en rapport från EU-kommissionen som visade att nästan vartannat miljöpåstående i reklam saknar täckning. Det gällde då inte enbart resebranschen, utan företag från en mängd olika sektorer.

42 procent av de 344 granskade bolagen kommunicerade enligt rapporten uppenbar "greenwashing", det vill säga troligt medvetet falska eller vilseledande budskap för att framstå som mer hållbara än de i verkligheten är.

Otydlighet och greenwash

Som Schyst resande tidigare berättat krävs det ganska mycket av den som vill använda miljöpåståenden i reklam – informationen ska till exempel vara tydlig, lättförståelig och finnas i direkt anslutning till påståendet, vilket i ärlighetens namn gör det nästan omöjligt att slänga sig med något så komplext som en verksamhets inverkan på det globala klimatet i en annons.

Läs mer: Vad går att sälja som hållbar turism?

Ändå blir det allt vanligare med komplexa och luftiga begrepp som "netto noll" och "klimatpositiv" i reklamen.

Maria Wetterstrand, Miltton, MP, hållbarhet, hållbart resande, hållbar turism, miljöpåståenden,

Maria Wetterstrand Bild: Fredrik Hjerling

Sannolikt rör det sig ofta om okunskap – både om vad som faktiskt är hållbart och inte, och vilka regler som gäller kring marknadsföringen. Det menar i alla fall tidigare MP-ledaren, Maria Wetterstrand, som i dag är chef för PR-organisationen Milttons Brysselkontor, i en intervju med marknadsföringstidningen Resumé.

Krävs tydligare regelverk

Reglerna kring vad man får påstå i marknadsföringen behöver förtydligas, menar Maria Wetterstrand.

-Min erfarenhet är att företag inte vill bete sig på ett sätt som bestrider regelverken. Man vill inte bli anklagad för greenwashing eller fusk, säger hon i Resumé, men konstaterar också att många företag lyfter fram enskilda positiva delar i reklamen, samtidigt som man låter bli att prata om de mer negativa aspekterna.

Men hållbarhet går inte att nå i enskilda delar, det är helheten som gör skillnad.

Kunnigare konsumenter ställer högre krav

Utöver striktare regler behövs det bättre kunskap om vad hållbarhet innebär, både inom företagen som på de reklambyråer som utformar annonserna generellt.

Inte minst då allt mer medvetna konsumenter ser igenom grönmålningen - något som ju också märks hos Konsumentverket som får in allt fler anmälningar om bristfälliga miljöpåståenden i marknadsföringen.

Har du sett exempel på vilseledande marknadsföring i form av så kallad "greenwash"?

Gör en anmälan till Konsumentverket här.

uppmaning

Gå på kurs hos oss!

Schyst resande håller flera utbildningar i hållbar turism, framför allt för resebranschen men även i skolor. Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

Till våra utbildningar i hållbar turism!