En sexköpare tar på en kvinnas lår.

En unik inblick i sexturisternas värld

Svenska män som köper sex gör det oftast på utlandsresan. En ny undercoverrapport från Nätverket Schyst resande granskar sexköpare i turistparadiset Thailand och avslöjar männens beteenden och myter – men också hur helt vanliga turister normaliserar prostitutionen.

Journalisten Joakim Medin har på uppdrag av Schyst resande arbetat undercover i Thailand och träffat de svenska sexköparna för att beskriva deras efterfrågan på prostitution. Rapporten "Welcome to Sin City –Swedish male sex tourists in prostitution industries abroad" är en av de första studierna där ett större antal svenska män själva och osminkat får kommentera sitt sexköpande.

"Det är en affärstransaktion mellan två människor, ungefär som att köpa ett kilo fläskkött", säger en västsvensk sexköpare.

I rapporten avslöjas en värld av fattigdom, ensamhet, alkohol, snedvridna strukturer och en kraftigt förenklad syn på prostitution. Sexköparna har kategoriserats för att visa vilka mekanismer som ligger bakom deras beteende. Vissa försvarar sig genom att hänvisa till thailändsk kultur. Några hävdar att de hjälper kvinnorna genom att köpa sex, medan andra vill dominera kvinnor och leva ut fantasier. Ytterligare andra söker "flickvänsupplevelser" och kan få för sig att de utnyttjade kvinnorna egentligen är de som exploaterar.

"Jag träffade en 19-åring, som efter bara en dag började fråga om pengar till renoveringen av familjens restaurang. Hon försökte utnyttja mig", menar en 50-årig man från Mellansverige.

Rapporten ger en unik inblick i en tankevärld som går rakt emot Sveriges officiella värderingar. Männen uttrycker sig sexistiskt och rasistiskt. Flera önskar en återgång till äldre och tydligare könsroller, som de upplever sig ha funnit i interaktionen med thailändska kvinnor.

"Om jag är törstig så behöver jag inte hämta ett glas vatten själv, hon hämtar det åt mig. Jag tror det här lockar en jävla massa svenska män. För vem fan vill inte bli behandlad som en kung", förklarar en göteborgare i 40-årsåldern.

– Mycket har skrivits om de som utnyttjas i prostitution. Betydligt mindre om männen som ligger bakom efterfrågan, trots att det är de som driver på hela marknaden, säger Malin Roux Johansson, generalsekreterare för RealStars, som är en av organisationerna i Nätverket Schyst resande.

– Då majoriteten av svenska mäns sexköp görs på utlandsresan är det viktigt att vara tydlig med att det är lika oacceptabelt där som här. Med mer kunskap om sexköpare och genom att punktera myter och stärka värderingar för Fair Sex – sex på lika villkor – kan vi förebygga sexuell exploatering.

Med dold mikrofon har Schyst resande följt männen in i sexköpsmiljöerna, som genomsyras av extrema alkoholintag och frågetecken kring hur unga vissa av de utnyttjade kvinnorna egentligen är. Men rapporten beskriver hur det också finns gott om "vanliga" turister i samma miljöer, som bidrar till att normalisera sexindustrin.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer