EU-rådet, EU council, Human rights, mänskliga rättigheter, hållbar turism

EU inför globalt sanktionssystem för brott mot mänskliga rättigheter

Europarådet beslutade den 7 december att införa ett nytt globalt system för sanktioner mot brott mot de mänskliga rättigheterna. Sanktionerna kan komma att riktas mot individer såväl som mot organisationer och stater – globalt, oavsett var brotten begåtts.

Det finns redan i dag flera olika policys och regleringar mot brott och kränkningar av de mänskliga rättigheterna, det som är nytt i dag är ett EU-gemensamt sanktionsssystem som gäller globalt. Det spelar alltså ingen roll var i världen en kränkning sker för att ansvariga ska kunna utsättas för EU:s sanktioner.

"Det globala EU-systemet för sanktioner avseende mänskliga rättigheter förser EU med ytterligare ett instrument som gör så att EU kan stå upp för mänskliga rättigheter på ett mer konkret och direkt sätt," enligt ett pressmeddelande från Europarådet.

Exempel på brott mot mänskliga rättigheter som det nya sanktionssystemet riktas mot inkluderar folkmord, brott mot mänskligheten, tortyr, slaveri, olagliga avrättningar och godtyckliga frihetsberövanden. Även andra former kan inkluderas om de bedöms kränka mänskliga rättigheter på ett systematiskt eller särskilt allvarligt sätt.

Sanktionerna inkluderar bland annat reseförbud för individer, frysta tillgångar och även förbud för finansiering av verksamhet tillhörande de sanktionerna riktas emot och det kan alltså gälla såväl individer som företag, organisationer och hela stater.

EU:s nya gränsöverskridande sanktionssystem kompletterar befintliga geografiska regelverk avseende brott mot och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

De nya reglerna har under arbetets gång kallats "EU:s Magnitskij-lag" efter den lag USA stiftade år 2012 för att kunna införa sanktioner mot de som ansågs inblandade i den ryska advokaten Sergej Magnitskijs död, i ett fängelse i Moskva 2009. Från EU-håll har man däremot inte velat tala om det nya sanktionssystemet på det sättet.

Läs mer om EU:s nya globala sanktionssystem för brott mot de mänskliga rättigheterna här.

Hur kan reseföretag agera för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna inom turism? Om det handlade ett seminarium som Schyst resande arrangerade i samarbete med Roundtable for Human Rights in Tourism onsdagen den 9 december. Hela samtalet finns inspelat och kommer inom kort att kunna ses i efterhand, på schystresande.se.

uppmaning

Gå på kurs hos oss!

Schyst resande håller flera utbildningar i hållbar turism, framför allt för resebranschen men även i skolor. Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

Till våra utbildningar i hållbar turism!