Tjänsteresor, resepolicy, hållbara tjänsteresor, hållbart resande, hållbar turism

Få företag ställer sociala krav vid tjänsteresa

Svenska storföretag med internationell verksamhet tar ofta hänsyn till klimatpåverkan i styrdokument för tjänsteresor – men många missar att inkludera sociala krav, så som rimliga arbetsvillkor, alkoholrestriktioner och förbud mot sexköp.

Helena Myrman, projektledare Schyst resande

Helena Myrman, projektledare

– Det är positivt att företagen blivit bättre lyfta vikten av klimathänsyn i samband med tjänsteresor. Men vad många missar är att inkludera den sociala hållbarheten, säger Helena Myrman, projektledare vid Schyst resande.

Resandet i tjänsten gick ned markant under fjolåret. Det finns dock anledning att förvänta en viss återgång, i takt med att pandemins restriktioner släpps.

Schyst resande har granskat hur 27 stora och mellanstora svenska företag med verksamhet internationellt reglerar resor i tjänsten. Inom vissa av dessa företag gjordes innan pandemin upp till 50 000 resor per år. När så många resor görs blir frågan hur man reser en viktig pusselbit för företagets hållbara utveckling.

Granskningen visar att:

  • 26 av 27 undersökta företag har en resepolicy som innehåller restriktioner för fossildrivna färdsätt av hänsyn till miljö och klimat, men…

  • 2 av 27 resepolicyer ställer krav på bra arbetsvillkor

  • 2 av 27 resepolicyer innehåller restriktioner för nyttjande av alkohol

  • 2 av 27 innehåller förbud mot sexköp

Granskningen visar också att företagen sällan tar upp tjänsteresorna och de utsläpp de orsakar i samband med hållbarhetsrapporteringen, vilket skulle kunna tolkas som att man inte ser resorna som en del av hållbarhetsarbetet. I många fall ligger resepolicyarbetet på personalavdelningen eller särskilda Travel Managers, långt ifrån hållbarhetsansvariga.

– Tjänsteresorna bör integreras i det samlade hållbarhetsarbetet. Statistik och analyser av tjänsteresornas effekt bör redovisas i den årliga hållbarhetsredovisningen, säger Helena Myrman.

Om rapporten

Rapporten heter "Så får vi ett hållbart tjänsteresande – en granskning av svenska företag med internationell verksamhet/produktion.

För mer information, kontakta Helena Myrman.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer