Flyg, flygplan, moln, koldioxid, utsläpp, klimatkris

Fler flygresor trots stora klimatutsläpp

De kommande 20 åren spår FN:s världsturistorganisation, UNWTO, att antalet internationella semesterresor nästan kommer att fördubblas. Flygbranschen pekar på att det innebär kraftigt ökade klimatutsläpp.

Trots debatt om flygets klimatpåverkan så fortsätter resandet och turismen att öka. Till årsskiftet kommer gränsen en miljard turistresor under ett år att passeras.

"Vi tror att vi faktiskt kan ha ett ökat resande utan utsläppsökningar", säger miljöchefen Luigi Cabrini på UNWTO.

Turismen står i dag för fem procent av de globala klimatutsläppen och FNs prognoser pekar mot att antalet utlandsresor kommer nära fördubblas till 1,8 miljarder resor inom 20 år.

Chefen för hållbar turism på FNs världsturistorganisation UNWTO Luigi Cabrini lutar sig mot ett mycket optimistiskt scenario där flyg och hotell klarar att energieffektivisera med 50 % framöver och han tycker sig redan se de första tecknen på turistbranschens gröna omsvängning. Men andra bedömare anser att det är helt orealistiskt att klara utsläppsmålen när allt fler åker allt längre bort på semester.

"Vi tror att vi faktiskt kan ha ett ökat resande utan utsläppsökningar", säger miljöchefen Luigi Cabrini på UNWTO.

Stefan Gössling hänvisar bland annat till flygbranschens egna prognoser som pekar på 150 procent ökade klimatutsläpp de kommande två decennierna och att effektivare inflygningar, nya bränslen och lättare plan inte på något sätt kan kompensera allt mer flygande.

Det är fortfarande bara några få procent av mänskligheten som står för alla dessa semesterresor med flyg och FN-chefen för hållbar turism, Luigi Cabrini, hoppas att fler kommer välja att koldioxidkompensera sina flygresor framöver och att folk tar tåg eller buss på sträckor kortare än 60 till 80 mil.

"Att ta bussen eller tåget istället för flyget på sträckor under 60-80 mil är bekvämare och ger lägre klimatutsläpp", säger han.

Lyssna på radioinslaget på P1

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer