Kungsleden, fjällstation, Hemavan, STF, hållbar turism, hållbart resande

Fler resenärer hittar ut i naturen och intresset växer

Svenskarnas engagemang i miljöfrågor har vuxit under pandemin, det visar en ny studie från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.
Det ökade intresset har också märkts hos Svenska Turistföreningen, som under året tagit emot en delvis ny publik till de naturnära destinationerna.

SOM-institutet har följt svenskarnas engagemang i miljöfrågor de senaste tio åren, men det är under pandemins (och klimatkrisens) år 2020 som man kunnat se ett tydligt trendbrott med ett påfallande ökat intresse.

"Det är en betydande och signifikant skillnad."

De tillfrågade i studien svarade på frågan "hur intresserad är du i allmänhet av miljöfrågor" med en svarsskala på 1-4, där fyra står för "mycket intresserad".

-På den skalan är det i den senaste enkätundersökningen 3,09 i genomsnitt, och innan har det legat stabilt mellan 2,83 och 2,98. Man kan tycka att det inte är en så stor förändring, men eftersom det bara är en fyrgradig skala så är det en betydande och signifikant skillnad, säger John Magnus Roos, forskare vid Centrum för konsumtionsforskning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och redaktör för Konsumtionsrapporten i ett pressmeddelande.

Något som överraskar John Magnus Roos är att intresset för miljöfrågor har ökat trots att fokus i media riktats mer mot hanteringen av pandemin.

-Det vi ser är att våra beteenden har förändrats och vi har dragit ned på vår konsumtion. Transporter, utlandsresor och klädinköp har ju minskat kraftigt och många har börjat leva på ett annat sätt. Det kan vara så att ens agerande nu ligger mer i linje med ett miljövänligt beteende, säger han vidare.

Läs mer: Varannan svensk vill ändra resmönster efter pandemin

Ovana fjällvandrare och skärgårdsbesök

Samtidigt är det en form av konsumtion som ändå har ökat markant under året, enligt Konsumtionsrapporten – och det är frilufts-, sport- och naturprodukter. En ökning som också märkts av i valet av resedestinationer.

På Svenska Turistföreningen, STF, som nyligen sammanfattat året som gått, är det tydligt.

-Hos oss blev storstadsdestinationerna de största förlorarna under 2020 och allt som ligger naturnära blev de stora vinnarna, konstaterar Jenny Engström, pressansvarig på STF.

Jenny Engström, pressansvarig STF, fjällturism, hållbar turism

Jenny Engström, pressansvarig STF

"Man kan säga att naturen är den som gått vinnande ur 2020."

Förvisso har fjällstationer och vandrarhem fått lov att dra ned på antalet bäddar, för att minimera trängsel, men bortsett de första månaderna 2020 har det trots detta varit ett bra år för många naturnära destinationer.

Även när man ser till webbsökningar på begrepp som "vandring" och "topptur" är det tydligt att intresset har ökat, både i sökmotorerna och på STF:s egen sajt.

-På vår sajt ökade söken på "vandring" med 60 procent under året som gick! Och under vintern har vi sett en liknande ökning för "topptur" och "turåkning".

STF:s kundtjänst, som hanterar bokningar, fick under 2020 lägga mycket mer tid än tidigare på att informera och instruera ovana fjällvandrare och skärgårdsbesökare, berättar Jenny Engström. Vilket antyder en parallell till det SOM-institutets rapport visar, ett tillskott av ny publik som hittat ut till naturen.

-Så i förlängningen har alla som under året upptäckt friluftslivet vunnit något och därigenom ökar förstås intresset att värna naturen framöver också. Man kan säga att naturen är den som gått vinnande ur 2020.

uppmaning

Vilket hållbart restips vill du dela med dig av?

Beskriv ditt favoritställe och inspirera andra!

Tipsa här