Gitarr, hållbar turism, kultursektorn, turismsektorn, UNWTO, hållbar turism

FN rekommenderar turismsektorn: Ta hjälp av kulturen!

FN:s turismorgan UNWTO har tagit fram 18 rekommendationer på hur reseföretag och kulturutövare tillsammans kan bygga upp en mer hållbar turism, efter pandemin.

Att den globala turismsektorn har påverkats av coronapandemins effekter är en underdrift. Tillsammans med kultursektorn är turismen en av de hårdast drabbade av alla branscher.

I en ny guide från FN:s turismorgan, UNWTO, (Inclusive Recovery Guide part 2) rekommenderas resebolag och destinationer, nationer, och regioner att bygga upp en bättre och hållbarare turism, framöver - genom att kroka arm med lokala kulturutövare och entreprenörer.

UNWTO:s 18 rekommendationer till turismsektorn

(redigerat, kortat och översatt från engelska – originaltext här )

1. Dela lärdomar och goda exempel med varandra.

Ett bättre samarbete mellan turism- och kultursektorerna kan ge goda synergieffekter och återskapa efterfrågan.

2. Skapa inkluderande processer...

...mellan myndigheter, privata och ideella sektorn, mellan kulturutövare och reseföretag för att tillsammans hitta gemensamma visioner och vägval. Ta gärna hjälp av internationella nätverk för att underlätta dessa processer.

3. Identifiera hur den medvetna och ansvarstagande kulturturismen ser ut.

Undersök hur lokala destinationer och kulturinstitutioner kan möta behoven i sina samhällen.

4. Stötta kulturutövare och institutioner på destinationen.

Att kunna erbjuda kulturella upplevelser i marknadsföringen av destinationer är A och O för många reseföretag, men kulturutövare och institutionerna behöver också stöd för återuppbyggnad efter krisen.

5 Inspirera resenärerna att återupptäcka deras egen lokala kultur och de kreativa näringarna hemmavid.

Genom att vidga erbjudandet och hitta nya målgrupper genom kulturupplevelser på hemmaplan - istället för att stirra sig blind på den internationella marknaden – banas väg för riktigt hållbar återhämtning.

6 Stötta entreprenörer och innovation även på inrikes destinationer...

...till exempel genom att skapa plattformar för att stötta lokala initiativ och inkludera olika sociala grupper, som unga, LGBTI och migranter.

7. Lyft landsbygden!

Många söker idag mer av friluftsupplevelser som ger möjlighet till både social distansering och effektiv stresshantering. Att som reseföretag lyfta landsbygden med dess lokala traditioner bidrar till att hålla landsbygden levande – och ger bättre destinationer.

8 Se städernas funktion som noder...

...mellan det urbana och det lokala för att skapa rikare upplevelser för resenärerna och samtidigt gynna det lokala näringslivet.

9 Skapa en hållbarare och solidare sektor genom att ge anställda bättre villkor...

....rimliga löner och inte minst löpande kompetensutveckling – något som kommer att bli nödvändigt i takt med digitaliseringens nya krav.

10. Kompetensutveckla kvinnor, unga och urfolk i digital teknik

Knappt hälften (46 procent) av världens befolkning saknar tillgång till internet. I vissa länder på grund av bristfällig infrastruktur. Att som reseföretag bidra till att kompetensutveckla särskilt kvinnor, unga och grupper av urfolk, i att använda digitala verktyg, är av högsta vikt, då de annars riskerar att exkluderas från omvärlden.

11. Stå upp för upphovsrätten!

Respektera och stötta lokala kulturutövares rättigheter – det stärker både dem och destinationen för kulturturism.

12. Uppdatera den digitala marknadsföringen.

Samarbeta i olika allianser och ta fram gemensamma plattformar.

13. Sälj in destinationen för dess unika kultur och traditioner!

Lyft fram historia, mattraditioner, hantverk och design. Stärk och stötta det som finns på orten och se till att det lokala samhället och dess utövare tjänar på turismen – långsiktigt och hållbart.

14. Knyt band till kulturutövare och kreatörer som har kunskap om lokala traditioner och historia.

Utforska hur turismen kan bidra till en levande historia, samtidigt som sociala funktioner och kulturell betydelse upprätthålls.

15. Engagera det lokala samhället och kulturutövare i strategier och planer för turismen.

16. Jobba inkluderande, jämställt och se till att även utforma erbjudanden så att de kan upplevas även av de med funktionsvariationer och äldre.

17. Skydda och bidra till utökade naturreservat och biologisk mångfald.

Naturen är viktig scen och inspirationskälla för såväl kulturutövare som kulturturister, inte minst på destinationer relaterade till urfolk och deras traditionella sätt att leva.

18. Utbilda resenärerna att visa hänsyn för såväl natur som kultur. Det är hållbart och ökar i sig värdet i upplevelsen.

UNWTO har tagit fram flera guider för en bättre och hållbarare återstart av turismen, efter pandemin. De kan du ta del av här.

Jobbar du inom turism?

Passa på att gå en kurs, eller om du är chef skicka hela teamet till kurs i hållbar turism! Schyst resande erbjuder up to date utbildningar för branschen, utan kostnad för företaget eller för de enskilda deltagarna. Läs mer om våra utbildningar i hållbar turism här!

uppmaning

Gå på kurs hos oss!

Schyst resande håller flera utbildningar i hållbar turism, framför allt för resebranschen men även i skolor. Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

Till våra utbildningar i hållbar turism!