Sakyie Adwoa, Union to union, Kvinnodagen, 8 mars, ILO, ITUC, mänskliga rättigheter, hållbar turism

Fråga om facket när du bokar din resa!

Ja, om du bryr dig om jämställdhet och mänskliga rättigheter så är det en bra idé att fråga om facket både vid bokning av resan och på destinationen. Därför att…

Fackens krav är tydliga: alla arbetstagare har rätt till en anständig lön, alla ska kunna påverka sin arbetssituation och ingen ska behöva uppleva våld och trakasserier på sin arbetsplats.

Visst, det låter det som självklarheter för många av oss som är uppväxta med den svenska modellen. Men osäkra anställningar med låga löner och trakasserier är vardag för många över hela världen – inte minst inom turismsektorn, där de flesta som jobbar är kvinnor.

Visste du till exempel att 70 procent av de som arbetar på hotell runt om i världen inte kan leva på sina löner?

Enligt FN-organet UNWTO är turism den tredje största sektorn i världen – eller var innan corona. Många hundratusentals jobb, miljoner om man även räknar sektorns informella jobb, gick helt förlorade när turisterna uteblev 2020.

Från osäkra jobb med dåliga villkor till inget jobb alls, alltså.

Värst drabbades, som vanligt, kvinnorna som generellt har lägre status på den redan prekära arbetsmarknaden och i betydligt högre grad än män i sin arbetsvardag utsätts för diskriminering och övergrepp. För ja, det finns också andra risker för kvinnor som just inte längre har ett jobb att gå till.

Globalt är hemmet den allra farligaste platsen för en kvinna. Majoriteten av alla övergrepp sker bakom hemmets låsta dörrar – förövaren är oftast en partner eller före detta partner. När pressen ökar till följd av hushållens uteblivna inkomster ökar också våldet i hemmen.

Hela 35 procent, eller 818 miljoner av världens kvinnor över 15 år har upplevt sexuellt eller fysiskt våld i hemmet, på jobbet och/eller i samhället i övrigt. Lite mer än var tredje, alltså.

Facklig framgång mot könsbaserat våld

I detta mörker finns ändå något att fira – och det har just med den fackliga kampen att göra.

"Konvention 190 mot våld och sexuella trakasserier i arbetslivet" antogs sommaren 2019 av den internationella arbetstagarorganisationen, ILO efter tio års intensivt påverkansarbete av den globala fackföreningsrörelsen

Det som tidigare inneburit en svart vardag för många kvinnor på arbetsplatser världen över är nu förbjudet. Det vill Schyst resande tillsammans med vår nätverksorganisation Union to union uppmärksamma på Internationella kvinnodagen.

– Det var en stor facklig seger när konventionen antogs. Nu har vi ett rättsligt instrument där våra röster reflekteras, säger Adwoa Sakyi (bilden ovan), koordinator för det globala facket IUL:s kvinnoprojekt i Afrika, i intervju med Union to union.

Hon poängterar att det fackliga arbetet nu måste fokusera på att få alla världens länder till att ratificera konventionen. Läs mer om det i Union to unions reportage, som du hittar här.

Hur kan du bidra, som resenär?

Genom att ställa frågan om det finns kollektivavtal och möjlighet till facklig organisering både när du bokar en resa och väl på destinationen, är du med i den globala kampen för bättre villkor vilket framför allt gynnar kvinnor.

Ansvarstagande researrangörer och hotell tar aktivt ställning mot diskriminering, trakasserier och mot att barn utnyttjas och bidrar till en positiv utveckling på resmålet snarare än motsatsen. Bättre villkor för de anställda på destinationen innebär också att en större del av inkomsterna från den utländska turismen stannar och bidrar till att bygga upp landet.

Genom att ställa krav på både researrangörer och hotell är du med och bidrar till att medvetandegöra problematiken och påverkar för ett hållbarare resande, även när det kommer till sådant som naturresurser och klimatpåverkan – och det är i sig en feministisk handling.

Läs mer om det här: Res hållbart och slå ett slag för feminismen!

uppmaning

Vilket hållbart restips vill du dela med dig av?

Beskriv ditt favoritställe och inspirera andra!

Tipsa här