Fiskare, Amazonas. Mänskliga rättigheter, land grabbing, deforestation, HREDD, EU, hållbarhet

Fransk domstol prövar företagens ansvar

Sydamerikanska urfolk har i fransk domstol stämt matjätten Casino för "land grabbing". Utfallet kan bli vägledande för nya EU-direktivet om företagens ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, HREDD - och det är något reseföretagen behöver hålla koll på.

Vad innebär HREDD?

Det är ett lagförslag som EU-parlamentet röstade för den 10 mars, som ska göra det obligatoriskt för företag att ta ansvar för mänskliga rättigheter och för miljön. Förslaget kallas Human Rights and Environmental Due Diligence, HREDD. Nu ligger frågan hos EU-kommissionen att besluta, något som lär ske fram till sommaren.

Nästan samtidigt, i början av mars, inleddes en prövning i domstol i Frankrike som redan har implementerat sådan lagstiftning nationellt. Utgången av den prövningen kommer troligen att bli vägledande för hur det nya direktivet ska tolkas – och det kan bli intressant även för många reseföretag.

Det franska målet är väckt av representanter för urfolk i brasilianska och colombianska Amazonas mot den franska matvarukedjan Casino gällande bland annat "land grabbing".

Varför är det intressant för reseföretag?

Just markfrågor är en av de vanligare källorna till konflikt kopplade till den globala turismen. Det kan då handla om överuttag av naturresurser som tillgång till färskvatten och att betesmark försvinner vid exploatering samt ofta därpå följande svårigheter för lokalbefolkning att livnära sig på traditionella yrken som fiske och jordbruk.

Utifrån det perspektivet borde det vara intressant för många reseföretag att följa rättegången mot Casino i Frankrike.

– Men egentligen är det först i sommar som vi kommer att få veta mer om hur direktivet kan komma att se ut då kommissionen som nu tagit över frågan presenterar sitt lagförslag, säger Ann-Katrin Dolium, internationell sekreterare på TCO.

Ann-Katrin Dolium, internationell sekreterare TCO

Ann-Katrin Dolium, TCO

Hur tror du att direktivet kommer att påverka reseföretag specifikt?

–Jag skulle säga att företagen definitivt kommer att behöva förbättra sina riskanalyser vilket också innebär att skaffa sig större kunskap om hur dessa tar sig i uttryck i de länder där de bedriver verksamhet.

Nya förslaget ska ge reella förändringar

Det nya lagförslaget innebär ökade krav att både identifiera och hantera risker kopplade till mänskliga rättigheter såväl i arbetslivet som i samhället – samt risker för miljön.

Större reseföretag med verksamhet i många länder har ofta komplexa relationer med såväl egna verksamheter som olika typer av samarbeten. Ofta har det visat sig att reseföretagen har en bristfällig insyn i villkoren hos underleverantörer och samarbetspartners. Därpå är branschen ofta verksam i länder med höga risker gällande mänskliga rättigheter.

– Resebranschen kan hittills inte sägas ha visat vägen för hållbar verksamhet. Även om många nog kämpat med att visa sin sociala påverkan på ett meningsfullt sätt – vilket inte alltid heller varit så lätt. Det kan nu komma att ändras dådet nya lagförslaget pekar mot krav på att åstadkomma reella förändringar, inte pricka av en lista på indikatorer, förklarar Ann-Katrin Dolium.

– Dessutom flyttar det nya lagförslaget HREDD fokus från den egna verksamheten till intressenters rättigheter, som rätten att organisera sig fackligt.

Det är i alla fall hög tid att få igenom detta, konstaterar Ann-Katrin Dolium. Tio år efter FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter antogs och med lite mindre än tio år kvar till 2030 – då de globala målen inom Agenda 2030 ska vara uppfyllda – är det verkligen dags för EU att agera på allvar, menar hon.

– Det kommande direktivet kommer att etablera normen för vad som är ansvarsfullt och hållbart företagande globalt, då EU är bas för många multinationella företag och även en viktig marknad för många av världens alla större företag.

Läs mer:

uppmaning

Gå på kurs hos oss!

Schyst resande håller flera utbildningar i hållbar turism, framför allt för resebranschen men även i skolor. Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

Till våra utbildningar i hållbar turism!