Jökulsárlón, Iceland

Glasgowdeklarationen ställer krav på turismnäringens klimatåtgärder

I samband med Cop26 i Glasgow lanserades en deklaration som förbinder turismnäringen att jobba mot gemensamma mål, för att minska den globala turismens utsläpp.

Semesterresandet utgör en stor del av våra liv idag och det är en sektor som växer kraftigt, samtidigt som turismnäringen bygger på en allt mer ohållbar plattform. Sedan tidigare vet vi att vårt beroende av fossila bränslen, ohållbara markanvändning och osunda konsumtionsmönster driver klimatförändringar, föroreningar och förlust av biologisk mångfald.

Samtidigt bygger själva grundidén med turism, på att vi vill besöka vackra platser och orörd natur. Det här skapar en obalans som hela turismsektorn måste ta på allvar och tillsammans hitta vägar för att balansera upp vårt förhållande till naturen. Att skapa en hållbar utveckling är nyckeln till turismnäringens välstånd och motståndskraft i framtiden.

I samband med COP26 i Glasgow, offentliggjordes “The Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism"

I samband med COP26 i Glasgow nyligen, offentliggjordes “The Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism". Det är en deklaration som har tagits fram av United Nation World Tourism Organisation (UNWTO) i samarbete med över 30 organisationer och går ut på att turismnäringen tillsammans ska minska den globala turismens utsläpp med minst hälften under det kommande decenniet och nå nollutsläpp så snart som möjligt och före 2050.

En samordnad plan för klimatåtgärder

Deklarationens syfte är att skapa klimatåtgärder och ett samarbete mellan olika institutioner och turismintressenter, att inkluderar allt från statliga myndigheter, internationella organisationer till turismnäringen och den privata sektorn mot gemensamma klimatmål.

De som undertecknar Glasgow deklarationen åtar sig att ta miljöproblematiken på högsta allvar och påskynda klimatåtgärder för att minska den globala turismens utsläpp. De ska leverera en konkret handlingsplan för klimatet, inom 12 månader. De länder och organisationer som redan har påbörjat sitt arbete i de här frågorna, förbinder sig istället till att leverera en uppdaterad plan som går i linje med den nya deklarationen.

Vidare ska de organisationer som undertecknar avtalet löpande redovisa sina åtgärder och hur de svarar mot delmål och långsiktiga mål i en offentlig rapportering.

Källor: UNWTO och One planet network

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer