Två personer med sina mobiltelefoner på kvällen medan de väntar på sitt tåg på en perrong.

Hållbara resepolicys får effekt: fler företag väljer tåg

Förra året minskade antalet personer som flög från Malmö airport. Mest minskade affärsresenärernas inrikesresor. Resepolicyer som tar upp klimat och miljö anges som en förklaring.

Antalet personer som flög inom Sverige från Malmö airport minskade med sju procent 2018, rapporterar Sveriges Radio.

Mest är det vardagsresandet, alltså affärsresorna, som minskar. Att det nu pratas mer om att flyget är en stor belastning för klimatet tror vara en bidragande orsak.

– Ser vi på företag så har de en ofta en resepolicy som förordar tåg och den tror jag att man tryckt hårdare på sedan klimatdiskussionen kom mer i fokus, säger Peter Weinhandl, flygplatschef på Malmö airport, i inslaget.

Samtidigt ökade antalet resenärer som flög utrikes med fem procent.

– Dels har vi fler destinationer och det visar sig att när man ska flyga långt så är det här med flyget inte lika kontroversiellt, säger Peter Weinhandl.

Har ditt jobb en hållbar resepolicy ännu?

Se till att din arbetsplats hänger med i omställningen och tar hänsyn till både människor och miljö i sitt resande.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer