Affärsresenärer på flygplats

Hållbara tjänsteresor – vad är det?

När man pratar om hållbara jobbresor tänker de flesta på klimatsmarta transporter – vilket är en viktig del av det. Men det handlar också om hur de anställda på hotellet har det, om att ta ställning mot sexuellt utnyttjande och att gynna lokala företag, med mera. Det här menar vi med hållbart tjänsteresande – och så här kan man uppnå det.

Sveriges företag och organisationer lägger ungefär 45 miljarder kronor på resor i tjänsten varje år. Till det kommer stora summor från resandet i offentlig sektor.

Om dessa miljarder användes på ett medvetet sätt skulle de kunna ge samhället en skjuts i en klart mer hållbar riktning.

Resor har, som vi alla vet, väldigt stor inverkan på klimatet, men de påverkar också människors sociala och ekonomiska villkor. Genom att resa schyst kan din arbetsplats därmed göra en konkret insats för både människor och miljö. Chansen är stor att ni på köpet sparar både tid och pengar!

Dessutom uppskattar både kunder och anställda organisationer som tar socialt ansvar och arbetar aktivt för att minska sitt klimatavtryck. Vi står inför en akut klimatkris och alla behöver vara en del av lösningen.

Vad menar vi med hållbara tjänsteresor?

En utgångspunkt för den som vill resa mer hållbart är att bara resa när det verkligen behövs. För de resor som anses nödvändiga bör tåget vara förstahandsvalet. Arbetsgivares ansvar för en hållbar utveckling stannar dock inte bara vid miljön. Det handlar också om att bidra till anständiga villkor i arbetslivet, motverka alkohol- och drogmissbruk, förebygga sexköp, värna om barns rättigheter, spara på vatten och bidra till en levande lokal ekonomi.

Illustration av glada tjänsteresenärer

Bild: Gustaf Hjalmars Öhrnell

Bästa verktyget: En heltäckande, tydlig resepolicy

För att kunna arbeta effektivt för hållbara affärsresor eller tjänsteresor finns en gyllene regel: Skaffa er en bra resepolicy.

Den behöver för det första vara heltäckande. Både ekologisk, social och ekonomisk påverkan bör finnas med. Många arbetsplatser ställer idag någon form av miljökrav, medan andra delar av hållbart resande lätt glöms bort.

För det andra behöver resepolicyn vara tydlig. Den ska vara lätt att följa! Står det att tjänsteresorna ska ta "miljömässig hänsyn" och att "negativ påverkan ska minimeras"? Då får policyn förmodligen inte någon effekt, eftersom det är upp till var och en att tolka vad det betyder. I stället kan man till exempel ange vid hur många mil det är okej att flyga i stället för att ta tåget.

På samma sätt kan resandet minska mer om ni skriver ni ut vilka verktyg man kan använda för att ha möten på distans än om det bara står att man ska "undvika onödigt resande".

Checklista för en hållbar resepolicy

Varje arbetsplats har sina särdrag. På många sätt är dock förutsättningarna väldigt lika när det gäller hur en mötes- och resepolicy bör se ut. Schyst resande har tagit fram en checklista för vad vi tycker att en resepolicy ska innehålla, som i stort sett alla arbetsplatser kan använda. I den hittar du även tips på hur ni kan se till att resepolicyn följs upp, uppdateras och sprids.

Lycka till!

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer