Collage: Linda Nordby framför vy över Visby, med elflygplan och pingviner

Hållbart resande – så gick snacket i Almedalen

Schyst resandes ambassadör Linda Nordby var på plats i Almedalen och tar tempen på årets politikervecka. Hur hög var medvetenheten om hållbart resande egentligen?

Schyst resande var i Visby för att hålla ett eget seminarium om turism och vatten. Men vi passade såklart på att kolla in alla samtal som tog upp resande och turism. Linda Nordby sammanfattar debatten 2019:

Bild från Facebookgruppen Vi håller oss på jorden

Svenskt flyg drev med Vi håller oss på jorden

Det ska sägas att detta är första gången jag har hängt på seminarium för näringslivet i Almedalen, snarare än på biståndsvärldens arrangemang. Och det var en helt annan värld.

Jag satt i publiken vid Aerospace Almedalen, ett heldagsevent för flygbranschen med olika seminarier. Det arrangerades bland annat av Svenskt flyg och Swedavia. Märkligt nog började de med att driva med kampanjen Vi som håller oss på jorden.

Det nya ordet i Almedalen i år var att det finns en "palett" av olika hållbarhetslösningar. Men inte en enda gång nämndes det att en av dem är att vi flyger mindre och väljer andra sätt att resa. Det kändes lite som att flygbranschen har intagit en försvarsposition. De har tagit väldigt illa vid sig av kritiken mot flyget. Men jag tänker att den är befogad – det är ju en bransch med stor klimatpåverkan.

Jordens Vänner delade också ut Svenska Greenwashpriset 2019, där bland annat BRA flyg (tidigare Malmö aviation) var nominerade. Strongt ändå att alla bolagen kom till prisutdelningen.

Litet elflygplan i luften

Elflyg hypades – men hur var det med konfliktmineralerna?

SAS hade också ett seminarium om elflyg. Bakgrunden är att SAS och Airbus ska försöka utveckla sådana i stor skala. När jag frågade vilka batterier de tänkt använda i sina elflygplan sa representanten från Airbus att det var litiumbatterier och att dessa var väldigt säkra – "You can basically eat them". På min följdfråga om var de tar sitt litium ifrån var svaret: "Det vet jag inte."

Jag sökte upp SAS hållbarhetschef efteråt och han sa att de skulle kolla upp det. Men faktum är att SAS och Airbus har dragit igång den här planen utan att ha koll på var litiumet kommer ifrån.

Trist, med tanke på att gruvindustrin brottas med allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och ovärdiga arbetsvillkor, inklusive barnarbete.

Vit person hoppar i en pool

Vatten och turism: Vem betalar vattenpriset för våra resor?

Schyst resande var också med och ordnade ett seminarium om turismens vattenavtryck tillsammans med Swedish International Water Institute, SIWI.

Där pratade vi om att turismen på flera håll blivit ett hot mot lokalbefolkningens tillgång till vatten. De sanitära förhållandena är ofta svåra i låg- och medelinkomstländer, något som speciellt drabbar kvinnor och barn. Om vattenbristen förvärras, kan det leda till konflikter och motstånd mot turismen, även i Sverige.

Resurserna läggs ofta på att turisterna ska kunna duscha när de vill, bada i pool och att hotellens gräsmattor ska förbli gröna, i stället för att trygga att lokalbefolkningen har det vatten de behöver. På sikt kan även bristen på vatten göra att turismen stagnerar, då det kan bli svårt att turista i områden med vattenbrist.

Det är viktigt att komma ihåg att tillgången till vatten är en grundläggande mänsklig rättighet. Rätt utformad kan turismen bidra till en hållbar utveckling som sparar på naturresurser i stället för att urholka dem. Men då krävs medvetna satsningar, både från regeringar och turistnäringen.

En kul grej som kom ut av vattensamtalet var att SIWI funderar på att starta ett nätverk om vattenfrågan i turismsektorn (de har redan sådana när det gäller textil och läkemedel).

Personer i medeltida kläder går i en procession.

Ohotad medeltidsfest. Destination Gotland har inga planer på att begränsa turismen till ön trots vattenbrist.

Inget tak på turism i vattenbristens Sverige

Visit Sweden och Visit Gotland var också med på vårt vattenseminarium och eftersom det råder vattenbrist både på Gotland och i stora delar av Sverige och turismen drar mycket vatten frågade jag om besöksnäringen hade diskuterat ett tak på antalet besökare. Det hade de inte och verkade inte heller tycka att det fanns på kartan. Visit Sweden vill ha turister till Sverige som kommer för att uppleva det svenska, gärna över längre tid. Även de som kommer med de omstridda kryssningsfartygen.

Vi pratade om vad Gotlands besöksnäring gör för att hantera vattenbristen och de sa att bland annat ska Gotlandsfärjan upplysa om att det är vattenbrist på ön. Färjan bunkrar allt sitt färskvatten på fastlandet och alla som hyr stugor och hus får ett infoblad skickad till sig. Men när jag tog färjan sades det tyvärr inte något om vattenbristen.

Sammanfattningsvis...

Så var det mycket snack om en palett av lösningar för ett mer hållbart resande i Almedalen i år. Elflyg och biobränsle var en del av paletten. Däremot pratades det inte om beteendeförändringar eller att vi måste ändra vårt sätt att resa. Det var inga aktörer inom resebranschen som var villiga att diskutera det. Jag hoppas dock inför nästa år att vi och andra aktörer kan lyfta det perspektivet.

Och apropå färjor som smutsar ner – nästa år tänker jag att vi kan hyra in oss på en segelbåt! Det var flera miljökämpar som tog sig till Gotland på det sättet.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer