Bromma flygplats, klimatkris, regeringen, hållbar turism

Hej då, Bromma flygplats!

Pandemi och klimatkris blev till slut för mycket för Bromma flygplats – eller snarare för lite. Nu meddelar regeringen att det är dags att lägga ned Stockholms andra flygplats och samtidigt skrinläggs planerna på en utbyggnad av Arlanda.

Redan i början av hösten 2020 rapporterade Swedavia, som driver flygplatser i Sverige, att de ville stänga ned Bromma flygplats på grund av bristande lönsamhet. Pandemin hade då lagt sordin på resandet sedan ett halvår, men Swedavias prognoser gick bortom restriktionerna.

Svenskars flygresande har minskat markant och få spår någon återhämtning till rekordnivåerna från 2010-talet. Inrikesflyget minskade faktiskt i Sverige redan 2018. Och sedan kom pandemin på det.

Vid den presskonferens där klimat- och miljöminisiter Per Bolund presenterade regeringens beslut om att lägga ned Bromma flygplats, konstaterades även att en utbyggnad av Arlanda inte är aktuell i dagsläget, då Sveriges största flygplats redan har en överkapacitet.

Samtidigt har hundratusentals inställda flyg till och från svenska flygplatser mellan mars 2020 och februari 2021, låtit oss slippa ytterligare cirka 5 miljoner ton växthusgaser i atmosfären.

"Detta är miljöpolitik när den är som bäst. Nu försvinner en starkt subventionerad flygplats med en helt orimlig placering mitt i människors boendemiljö", kommenterar Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén regeringens beslut i ett pressmeddelande.

Bromma flygplats invigdes 1936, för nära hundra år sedan alltså. Men att bygga en flygplats så centralt med den bullermatta och de utsläpp det innebär, över en tätbefolkad stad som Stockholm - det skulle aldrig accepteras i dag, konstaterar Naturskyddsföreningen vidare.

Regeringen har nu tillsatt en utredning gällande hur nedläggningen av Bromma rent praktiskt ska gå till. Den förväntas kunna presenteras i augusti.

uppmaning

Vilket hållbart restips vill du dela med dig av?

Beskriv ditt favoritställe och inspirera andra!

Tipsa här