Flygplan, reserestriktioner, koldioxid, CO2, flygplats, hållbar turism, hållbart resande, klimatet

Hundratusentals färre flygningar vann 5 milj. ton koldioxid

Mellan mars 2020 och februari 2021 landade totalt cirka 110 000 färre flyg på Arlanda och Bromma, än förväntat utan rese-restriktioner. I landet som helhet slapp vi utsläpp av fem miljoner ton växthusgaser, till följd av parkerade flyg.

Datajournalisterna bakom tjänsten Newsworthy har tillsammans med Sveriges Natur tittat på antal flygningar och jämfört med den utveckling som förväntades av året innan pandemin var ett faktum.

Bara på Stockholmsflygplatserna Bromma och Arlanda landade 110 000 färre plan jämfört med den förväntade utvecklingen, mellan mars 2020 och februari 2021. Flygplatserna i Västra Götaland såg omkring 27 000 färre landningar, enligt Newsworthy.

I landet som helhet har datajournalisterna räknat ut att hundratusentals färre flyg lett till att vi sluppit fem miljoner ton extra växthusgaser i luften under året. Det är lika mycket som Sveriges enskilt största utsläppare, ståltillverkaren SSAB, släpper ut under ett år. Alltså ingen småpotatis.

Ett lägre tillskott än förväntat innebär förstås inte att det försvinner koldioxid ur luften - halten fortsätter att öka så länge utsläpp görs. Och utsläppen fortsätter.

Nytt CO2-rekord! Igen...

Den 6 april uppmättes 221 ppm koldioxid (CO2) i atmosfären, vid mätstationen på Mauna Loa på Hawaii. Så mycket koldioxid har inte funnits i luften på miljontals år.

Enligt de mätningar som görs genom att borra i de tjockaste glaciärisarna på Grönland finns inga spår av så höga nivåer, vilket antyder att det i så fall skulle ha varit innan Grönland täcktes av is som världen såg så pass höga nivåer av växthusgaser i luften senast.

Sedan 1850-talet och den industriella revolutionen har mänskliga aktiviteter ökat koncentrationen av koldioxid i atmosfären med 47 procent. Innan dess låg nivån rätt stabilt och guppade med bara små variationer i tusentals år. Nu finns risk att vi når en 50-procentig ökning sedan förindustriell tid, innan 2021 är över.

Vissa flygningar ökade 2020

De flyg som stod still under 2020 var såklart passagerarflygen. Ökade något gjorde istället fraktflyget, rapporterar Newsworthy.

Det kan ha att göra med den ökning av e-handel som även Postnord rapporterat. E-handeln ökade under året med 40 procent, framför allt dagligvaror och heminredning, enligt Postnord.

Möbler går ofta bra att skicka per långsammare frakt, men den som beställer tropiska frukter och grönsaker till sin matkasse har troligen bidragit till flygfraktrelaterade utsläpp.

Läs mer: Så kan också dina prylar resa hållbart

uppmaning

Gå på kurs hos oss!

Schyst resande håller flera utbildningar i hållbar turism, framför allt för resebranschen men även i skolor. Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

Till våra utbildningar i hållbar turism!