Jara Schreiber, tv, och Mattias Leisinger, th. Hållbar turism, hållbart resande.

Så kan reseföretag ta större ansvar för mänskliga rättigheter!

Hur kan man som reseföretag arbeta för att identifiera, förhindra och hantera risker och kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörskedjan? Se det inspelade webinariet här! (ca 1h)

Idag är förväntningarna på att företag ska agera för att säkra de mänskliga rättigheterna högre än någonsin. Både från investerare, långivare, kunder och anställda. Med en EU-lagstiftning om företagsansvar i sikte är det hög tid för företag att aktivt ta ställning och ha koll på vad som gäller.

Om det handlar detta samtal, som hölls på Zoom onsdag 9 december 2020. Här får vi lära oss mer om vad FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter innebär för resebranschen.

Medverkar gör bland annat Matthias Leisinger, tidigare hållbarhetschef på KUONI, som i dag jobbar som konsult med fokus på hållbara affärsmodeller och human rights due diligence.

Medverkar gör även Jara Schreiber, projektledare på Roundtable Human Rights in Tourism – ett nätverk för resebransch och NGOs, med syfte att stödja företag att agera för mänskliga rättigheter.

uppmaning

Vilket hållbart restips vill du dela med dig av?

Beskriv ditt favoritställe och inspirera andra!

Tipsa här