Hållbar turism, hållbart resande, hållbarhetskommunikation

Hur kommunicerar researrangörer hållbarhet?

Alltfler är intresserade av att resa hållbart. Men hur kommunicerar researrangörerna hållbarhet?

Vi ringde…

…Johanna Schub, som tillsammans med Veronica Ruuth, i sin kandidatuppsats undersökt hur fyra researrangörer lyfter fram hållbart resande på sina hemsidor.

Hur valde ni ut vilka researrangörer ni skulle titta på?

-Vi ville titta på de största arrangörerna, eftersom vi hade en uppfattning om att de arbetar med de här frågorna. Vi tittade på Apollo, Ving, Fritidsresor och Solresor. De första tre är ju också de som nätverket Schyst resande granskat i flera tidigare rapporter.

Vad var syftet med uppsatsen?

-Vår tes var att det inte finns tillräckligt med information om hållbarhet på arrangörernas hemsidor. Det pratas mycket om hållbarhet, men vad görs i praktiken? I och med internet har arrangörerna stor möjlighet att göra informationen om hur de jobbar med hållbarhet tillgänglig. Researrangörer som grupp kan påverka resenärerna, eftersom de har direktkontakt med dem.

Ni räknade ord på hemsidorna?

-Ja, vi sökte på ett antal relevanta ord för att se hur ofta de förekom. Det var ord som miljö, kultur, hållbar, social, ansvar och lokal till exempel.

Vad kom ni fram till?

-Det finns information, men den är svårtillgänglig och bristfällig på alla punkter utom miljön. Det fanns mycket information om källsortering och sophantering, men inget alls om markkonflikter till exempel, som ju är väldigt relevant när det ska byggas hotell. De tre största researrangörerna arbetar ändå mest med hållbarhet, medan Solresor har lång väg kvar.

Vad händer nu?

-Vi fick stipendium för bästa uppsats och den var också vad vi vet den första som tog upp de här ämnena. Vi ska nu skicka uppsatsen till researrangörerna så att de kan få läsa den.

Ladda ner uppsatsen här

Läs också:

Vad går att sälja som hållbar turism?

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer