Nystarta turismen

Hur nystartar vi turismen på ett hållbart sätt? Del 2

Här följer del 2 i Schyst resandes intervjuserie, om hur vi ska nystarta turismen efter Coronapandemin.

Den ofrivilliga paus som pandemin orsakade, har inte bara fått oss att ändra våra resmönster och vanor, den har även gett oss möjlighet att stanna upp och reflektera över hur vi vill leva och semestra i framtiden.

Vi har frågat ett antal sakkunniga, forskare och representanter för bransch och fackförbund vad vi behöver förändra för att turismen ska fundera som en motor för hållbar utveckling. Schyst resande presenterar här den andra delen av en intervjuserie där vi kommer att diskutera framtidens turism.

Kan vi använda oss av den här nystarten till att förändra branschen och våra resvanor till det bättre? Går det att nystarta med mer hållbara värderingar?

Per J Andersson, redaktör Vagabond, om hållbar turism för Schyst resande

"...om regeringar som nu pytsar in stöd-miljarder till krisande reseföretag ställer hårdare krav på att bidragen förutsätter omställning..."

Per J Andersson, resejournalist och redaktör resetidskriften Vagabond:

Vad behöver vi förändra för att turismen ska kunna bidra till de länder vi besöker och hur kan den fungera som en motor för hållbar utveckling utan att förvärra på klimatkrisen?

"Natur- och friluftsturism går ut på att naturen är så orörd som möjligt och att djuren finns kvar. På så sätt kan turism vara bevarande, till skillnad från alternativ som gruvdrift eller industri.

I Indien är till exempel en av förklaringarna till att den tidigare utrotningshotade tigern nu ökar i antal att lokalbefolkningen nära tigerskogarna förstår att de får tryggare och mer varaktiga inkomster av människor som kommer och tittar på tigrarna än av dem som kommer för att skjuta dem.

Lokalt förankrad turism kan vara guld värd i glesbygder där få andra jobbtillfällen bjuds. Helst många små lokala turistföretag och "homestays" så att turisternas pengar hamnar i fler fickor."

Vad kan vi göra? Ställ motkrav för statliga stöd!

"Jag önskar att regeringar runt om i världen som nu pytsar in stöd-miljarder till krisande reseföretag ställer hårdare krav på att bidragen förutsätter omställning. Till exempel i form av satsningar på klimatvänliga transporter som tåg. Franska regeringen har delvis gjort det. Den kräver av KLM-Air France att de hädanefter inte får flyga på flera olika inrikes sträckor där det finns tåg.

Jag hoppas också att pandemin lär oss turister att inte klumpa ihop oss på ett fåtal överexploaterade hotspots, som Barcelona och Venedig, utan gör att vi sprider ut oss. Då kan vi också bidra till att turistpengarna hamnar i fler fickor och på ställen som tidigare inte haft turism."


Frans de Man, Retour Foundation, om hållbar turism för Schyst resande

"Vi måste sluta upp att hyckla kring turismen och erkänna att den internationella turismen, i princip utan undantag, utgör en av de stora orsakerna till klimatkrisen. "

Frans de Man, konsult Retour Foundation, Nederländerna:

Vad behöver vi förändra för att turismen ska kunna bidra till de länder vi besöker och hur kan den fungera som en motor för hållbar utveckling utan att förvärra på klimatkrisen?

"Vi måste sluta upp att hyckla kring turismen och erkänna att den internationella turismen, i princip utan undantag, utgör en av de stora orsakerna till klimatkrisen.

Vi kan inte heller fortsätta att lyfta fram enstaka goda exempel för att visa hur den internationella turismen kan bidra till utveckling. Över de senaste 30 åren har de här enstaka hållbara framgångshistorierna aldrig lyckats utgöra mer än 10 procent av turismsektorn och de har inte på något sätt lyckats balansera den destruktiva turismen."

Vad kan vi göra? Turista enbart lokalt och regionalt.

"Turism kan bidra till hållbar utveckling på ett klimatneutralt sätt enbart om sektorn styr om dess nuvarande internationella inriktning.

Lokal och regional turism är bättre anpassad för att bidra till de lokala utvecklingsprocesser som behövs för att komma åt kärnan i de globala målen, Agenda 2030, det vill säga långsiktig fattigdomsbekämpning."


uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer