Hur skapar vi framtidens turism?

Hur nystartar vi turismen på ett hållbart sätt? Del 1

Under Coronapandemin tog semesterresandet en paus, flygen stannade på backen och svenskarna fick möjligheten att upptäcka sitt eget land istället för att resa utomlands. Men i takt med att restriktionerna nu lättar och en allt större andel av befolkningen blir vaccinerade, ser vi nu hur utlandsresandet drar igång igen. Frågan är hur vi gör det på bästa sätt?

Den ofrivilliga paus som pandemin orsakade, har inte bara fått oss att ändra våra resmönster och vanor, den har även gett oss möjlighet att stanna upp och reflektera över hur vi vill leva och semestra i framtiden.

Kan vi använda oss av den här nystarten till att förändra branschen och våra resvanor till det bättre? Går det att nystarta med mer hållbara värderingar?

Vi har frågat ett antal sakkunniga, forskare och representanter för bransch och fackförbund vad vi behöver förändra för att turismen ska fundera som en motor för hållbar utveckling. Schyst resande presenterar här första delen av en intervjuserie där vi kommer att diskutera framtidens turism.

Samantha Smith, Just Transition Centre, ITUC, om hållbar turism för Schyst resande

"Två initiativ som skulle göra skillnad: det ena är en biståndsfond för att finansiera sociala skyddsnät i låginkomstländer och det andra är skuldavskrivning."

Samantha Smith, chef för internationella fackets Just Transition Centre i Oslo, International Trade Union Confederation, ITUC:

Vad behöver vi förändra för att turismen ska kunna bidra till de länder vi besöker och hur kan den fungera som en motor för hållbar utveckling utan att förvärra på klimatkrisen?

"Den typ av massturism som vi har sett på senare år har inte varit hållbar, utifrån en mängd aspekter. Om man ska se det positiva den typen av turism har fört med sig, är det ett stort antal jobb. Ofta osäkra jobb med dåliga villkor och i många fall ren exploatering, men jobb.

Nu har många av de jobben försvunnit, och hundratals miljoner människor har blivit av med sina inkomster - ofta i länder där det dessutom saknas sociala skyddsnät. Det är inte hållbart. Men vi kan inte heller återgå till att resa på samma sätt som vi gjorde innan pandemin, med de påfrestningar på klimat och resurser det innebar"

Vad kan vi göra? "Börja drömma andra drömmar"

"Turismsektorn skulle kunna bidra till en hållbar utveckling genom att investera mer i bättre arbetsvillkor och större hänsyn för människor och miljö på destinationerna.

De stora hotellkedjorna och researrangörerna skulle kunna hjälpa lokalsamhällen att bygga upp andra sektorer, andra jobb och bidra till utvecklingen av sociala skyddnät.

Genom ITUC driver vi två inititativ som skulle göra skillnad, det ena är en biståndsfond för att finansiera sociala skyddsnät i låginkomstländer och det andra är skuldavskrivning. Vill vi komma ur den här krisen ser vi inte någon annan utväg.

Som turist är det mest hållbara man kan göra att börja drömma andra resdrömmar, som inte innebär flygresor från norra till södra halvklotet två gånger om året"

Didrik van der Seth, SRF,  om hållbar turism för Schyst resande

"Att som många idag predika domedagen och dra i handbromsen är fel väg att gå. "

Didrik von Seth, VD Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen SRF:

Vad behöver vi förändra för att turismen ska kunna bidra till de länder vi besöker och hur kan den fungera som en motor för hållbar utveckling utan att förvärra på klimatkrisen?

"Till att börja med måste vi bemöta denna fixering i debatten och media att resandet, och då främst flyget, är den stora miljöboven. Flyget står för två till fyra procent av de totala utsläppen. Ja, det är mycket men ofta får man intrycket av debatten att om vi bara slutar flyga skall allt ordna sig.

Turism och resor är en grundpelare i den globala ekonomin som under de senaste decennierna har lyft mer än en miljard människor från extrem fattigdom till ett relativt grundläggande välstånd. Denna ekonomi skapar också förutsättningar att klara av våra utmaningar. Även klimatet. Nu varnar FN för att denna miljard människor riskerar att kastas tillbaka i fattigdom.

Flygsektorn är bland de som satsar mest på att få ner utsläppen och många lovande projekt är igång för att ta fram olika typer av fossilfritt flyg. En förutsättning för att dessa projekt kommer i mål är att det finns en resebransch som är lönsam så att resurser skapas för att finansiera dessa satsningar."

Vad kan vi göra? "Vaccinera dig och res!"

"Vi behöver komma ifrån denna tävling i undergångsbeskrivning och symbolpolitik och vara mer lösningsorienterade genom att bejaka resandet och dess positiva effekter. Inte bara för ekonomin och välstånd utan även stärka mänskliga rättigheter och motverka nationalistiska strömningar.

Jag har upplevt många utmaningar som mänskligheten stått inför. Hunger, sopberg, luftföroreningar, barnadödlighet och många andra. Vi har klarat det mesta genom att fortsätta utvecklas och tro på vår förmåga. Att som många idag predika domedagen och dra i handbromsen är fel väg att gå. Låt oss därför vaccinera oss när detta snart blir möjligt och sedan ge oss ut i världen."


uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer