Future Earth, 10 insights, glaskula, klimatet, klimatkris, hållbar turism

Hur ligger vi till med klimatet - 10 insikter från året som gick

Hur ligger vi egentligen till med klimatförändringarna? Vad vet vi nu? Forskarnätverket Future Earth har med 57 internationellt erkända klimatforskare sammanställt de tio viktigaste insikterna som gjordes på klimatforskningens olika fält 2020.

Sammanställningen som publicerats i den ansedda Cambridge-tidskriften Global Sustainability är den senaste i en årlig listning sedan 2017 - med det uttalade syftet att göra den senaste kunskapen tillgänglig för både beslutsfattare och allmänhet.

Bakom rapporten står också organisationerna The Earth League och World Climate Research Program och totalt ingår 57 forskare från 21 länder och olika vetenskapliga fält.

Vill du hellre titta på film? Här berättar Erik Pihl, klimatforskare och redaktör för Future Earth, om de tio insikterna i en videopresentation..

Så vad var de viktigaste insikterna från året som gick?

1. Under 2020 fick världen en tydligare bild av hur en fördubblad halt av koldioxid i luften påverkar den globala uppvärmningen än man tidigare haft. Nu vet man med större säkerhet än tidigare att temperaturen kommer att öka med 2,3-4,5 grader – om vi inte snabbt avbryter utsläppen.

2. Under året blev det också tydligt att man tidigare underskattat de utsläpp av växthusgaser som sker när permafrosten tinar – vilket bland annat händer i stora delar av Sibirien och Alaska. Utsläppen blir sannolikt dubbelt så stora jämfört med det som uppgavs i senaste IPCC-rapporten. Där inkluderades nämligen inte beräkningar av vad som händer när marken kollapsar till följd av upptiningen, och nya lager permafrost utsätts för den varma luften - vilket händer nu.

3. Tropiska skogar, de som brukar kallas "världens lungor", kan ha nått sin kulmen på inlagring av koldioxid. De binder inte längre in lika mycket koldioxid från luften som de gjorde tidigare. Detta anses bero på intensiv avverkning och hårt bruk av marken samt brist på näringsämnen. Därmed blir de mer långsamt växande boreala skogarna – barrskogsbältet vi har här hos oss på den norra hemisfären – allt viktigare att bevara, för världens klimat.

4. Under 2020 fick världen tydligare kunskap om hur tillgången till färskvatten kommer att försvåras till följd av både översvämningar och torka. Ett aktuellt exempel är händelsen i indiska Himalaya, där en glaciär nyligen kollapsade och översvämmade en dal med katastrofala följder. Glaciärerna i Himalaya brukar kallas världens tredje pol, och utgör färskvattentäkt för stora delar av Sydostasien, där mer än hälften av jordens befolkning bor.

5. Mer forskning har gjorts under året på hur klimatförändringarna påverkar den mentala hälsan, både genom oro, ångest över långsam omställning och akuta händelser som naturkatastrofer. (Mår du psykiskt dåligt – sök hjälp. En terapeut kan inte stoppa klimatförändringarna, men kan hjälpa dig att hantera din ångest. Det finns även psykologer som specialiserat sig på klimatångest.)

6. En annan insikt från året som gått är att världens regeringar missade att ta tillfället i akt för en grön återhämtning efter covid-19. Två tredjedelar av de historiskt jättestora återhämtningsstöden – hittills omkring 12 biljoner (biljoner = tolv nollor) amerikanska dollar globalt - har gått till fossilberoende verksamheter. Samtidigt har beräkningar gjorts som visat att det skulle kosta 1,4 biljoner dollar per år, de kommande fyra åren, för att nå nollutsläpp till mitten av detta sekel. Det vill säga, totalt mindre än hälften av det som redan pumpats in i den befintliga, klimatförstörande ekonomin.

7. Insikterna från pandemibekämpningen har visat att det behövs ett nytt socialt kontrakt för att klara globala kriser framöver, en annan styrning som bättre underlättar samarbete över gränserna och snabbare krishantering, med en bredare inkludering av den ideella sektorn.

8. Det finns idag inget vetenskapligt stöd för att ekonomisk stimulans för tillväxt är förenlig med målen som togs i Paris-avtalet. Menar vi allvar med målen om att begränsa klimatförändringarna måste vi släppa tanken på tillväxt.

9. För en rättvis omställning är det avgörande att elektrifiera de stora städerna och förbättra miljön i områden där låginkomsttagare bor. Visste du till exempel att fler dör årligen till följd av dålig luft än av covid-19?

10. Året som gick har också visat att en effektiv klimatåtgärd kan vara att ställa stater inför rätta för brott mot de mänskliga rättigheterna. För närvarande driver några svenska ungdomar från rörelsen Fridays for future en stämningsansökan mot svenska staten för brott mot barnkonventionen – genom att inte agera tillräckligt för att förhindra klimatkrisen och därmed utsätta barnen för fara. Ärendet kallas Aurora-målet och är inspirerat av tidigare rättsprövningar i bland annat Nederländerna och Frankrike samt ett där portugisiska ungdomar stämt 33 länder i Europadomstolen – däribland Sverige – för otillräckliga klimatåtgärder.

Tips för dig som vill veta mer!

Researcher's desks Youtube-kanal finns mängder av halvtimmeslånga föreläsningar av klimatforskare från olika discipliner - en veritabel skola i den främsta klimatvetenskapen.

uppmaning

Vilket hållbart restips vill du dela med dig av?

Beskriv ditt favoritställe och inspirera andra!

Tipsa här