Barn står vid nedersta trappsteget och tittar på en trappa

Konsten att komma i gång med hållbarhetsarbetet – 8 tips

Att göra förändringar i hållbar riktning på jobbet är inte alltid så enkelt. Hur gör man? Vad börjar man med? Här kommer några tips för att påbörja resan mot ett hållbart företagande i resebranschen eller besöksnäringen.

1. Bjud in en inspiratör

Ta in någon som kan hålla en föreläsning eller en workshop för att kickstarta processen. Och se till att hela personalen eller delar av den får gå Schyst resandes hållbarhetsutbildning för resebranschen.

2. Skapa en hållbarhetsgrupp

Samla några ur personalen som är de mest kunniga och motiverade när det gäller hållbarhetsfrågor. Gärna från olika arbetsgrupper, t ex kundtjänst, marknad och ledning.

Två personer sitter på möte

3. Sätt tre till fem hållbarhetsmål

Målen ska vara sådana som ni ska uppnå inom en viss tid (exempelvis inom tio år, inom ett år, inom första halvåret eller innan nästkommande kvartal). Bryt upp målen i delmål och delegera till olika anställda på företaget.

4. Börja med det som känns roligt och lätt

Inled med något litet som känns lätt att utföra och som ger snabba resultat. Det blir ett steg i rätt riktning som kan motivera er till att ta fler initiativ.

Basketkorg

5. Skaffa kollektivavtal och samarbeta med facket

Se till att det finns kollektivavtal, både på er egen arbetsplats men även hos era underleverantörer.

6. Sikta på att hållbarhetsmärka/certifiera er

Det kan ske genom t ex Travellife eller andra märkningar, varav de flesta riktar in sig på miljön. Det skapar trovärdighet kring ert hållbarhetsarbete och kan även hjälpa er i er marknadsföring. Se vår guide till märkningar här. Ingen märkning har exakt allt, men en certifiering tar er en bra bit på vägen och ger struktur i hållbarhetsarbetet.

7. Kom ihåg att det är krav på att hållbarhetsredovisa för stora och medelstora företag

Beskriv era framgångar men var även transparenta och presentera de utmaningar och risker som ert företag står inför.

8. Glöm inte att ha en egen hållbar resepolicy på plats

På så sätt kan företagets tjänsteresor ske på ett sätt som värnar om människor, miljö och lokalsamhället så mycket som möjligt. Se vår checklista för en hållbar resepolicy här.

Om Schyst resandes kurs för reseföretag

Om ni vill ha en ordentlig start i hållbarhetsarbetet, så finns också möjligheten att gå en skräddarsydd utbildning som är utvecklad speciellt för företag i resebranschen och besöksnäringen. Den innehåller en grunddel och en del som ni själva plockar ihop utifrån vilka ämnen ni är intresserade av. Kursen är ett tillfälle för hela arbetsplatsen att samlas och få kunskap om vilka utmaningarna i resebranschen är såväl som konkreta idéer på vad ni kan göra. Läs mer här

uppmaning

Checklista för en hållbar resepolicy

Se vad ni behöver ha koll på.

Till checklistan