Bild på regnig gata i stad med hotellbyggnad

Hållbarhetsmissarna Sveriges största kommuner gör på tjänsteresan

En ny undersökning från nätverket Schyst resande visar att Sveriges största kommuner tänker på miljön när de reser i tjänsten. Många kommuners mål om att minska flygandet är dock så otydliga att de riskerar att inte få någon effekt. Dessutom visar undersökningen att social och ekonomisk hållbarhet ofta är helt bortglömt.

Schyst resande har tittat på vilka hållbarhetskrav Sveriges största kommuner ställer på resor i tjänsten. Granskningen visar att både politiker och tjänstemän tycker att det är viktigt att ta hänsyn till klimat och miljö vid tjänsteresor. Alla de 18 kommunerna som svarat på enkäten ställer också miljökrav i sina resepolicyer.

När det gäller de sociala och ekonomiska delarna av hållbart resande är engagemanget svalare. I kommunernas resepolicyer saknas viktiga hållbarhetsfrågor.

Endast var tredje kommun ställer krav på bra arbetsvillkor för de som jobbar med service under resan – exempelvis hotellpersonalen.

Något mer än var fjärde kommun har restriktioner kring alkohol på resan.

Endast var nionde kommun tar ställning mot sexköp på tjänsteresan.

Bara en av de 18 kommunerna tar upp att tjänsteresorna ska bidra till det lokala näringslivet.

– Det är glädjande att det finns ett stort engagemang för miljö hos landets stora kommuner när de reser. Men också anmärkningsvärt att de andra hållbarhetsaspekterna glöms bort, säger Helena Myrman, projektledare för Schyst resande. Sveriges kommuner missar ett gyllene tillfälle att bidra till anständiga jobb, kvinnors rättigheter och folkhälsa.

Undersökningen visar också att även om miljökrav alltid finns med så är de ofta otydliga. Samtliga kommuners resepolicyer tar upp frågan om flygresor, men endast 5 av 18 kommuner har tydligt angett när man måste välja bort flyget.

– För att få effekt behövs konkreta krav, säger Helena Myrman. Man kan till exempel förbjuda flygresor till en viss vanlig destination, eller ange hur lång en resa ska vara i tid eller kilometer för att flyget ska vara ett alternativ. Formuleringar som "i undantagsfall" och "om andra alternativ är uteslutna" riskerar att bli helt verkningslösa, säger Helena Myrman.

Tillsammans har de största kommunerna närmare en kvarts miljon anställda, och deras val av exempelvis transportsätt och konferensanläggningar vid tjänsteresor har betydelse för en hållbar utveckling.

– Kommunerna har också en viktig roll som förebild när de reser, säger Helena Myrman. Vi hoppas att de ska täta de här hållbarhetsluckorna.

Se hela undersökningen av de största kommunernas resande här nedan.

uppmaning

Checklista för en hållbar resepolicy

Se vad ni behöver ha koll på.

Till checklistan