Schyst resande

Nätverket Schyst resande avslutas 1 juli 2022

Nätverket Schyst resande har funnits i drygt 10 år och har haft som syfte att inspirera fler till att resa hänsynsfullt, öka kunskapen om hållbar turism och få resebranschen att agera för att värna om människor och miljö.

Organisationerna inom nätverket har tagit beslut om att avsluta nätverket. I kombination med neddragen finansiering från biståndsbudgeten tvingas arbetet avslutas redan 1 juli 2022.

Ett innerligt TACK till alla fantastiska och engagerade lärare, elever, yrkesverksamma och resekonsumenter som vi fått möjligheten att möta under åren som gått.

Vikten av hållbart resande är en viktig och angelägen fråga och just nu är förhoppningen att en ny organisation så småningom ska ta över arbetet.

Denna webbsida ligger kvar fram till årsskiftet.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer