Vart är resejournalistiken på väg?

Resejournalistiken undersöker nästan aldrig turismens konsekvenser, utan påminner snarare om branschens reklam. Villkoren för dem som bor och arbetar på turistdestinationerna lyser med sin frånvaro. Det visar Schyst resandes nya studie Vart är resejournalistiken på väg?.

Det finns ett stort behov av en resejournalistik som vågar visa de problem och utmaningar som finns på turistdestinationen. Alltför sällan försöker resejournalisten gå bakom paradisbilden som kan störa reseföretagens glättade kampanjer. Det framkommer i Schyst resandes studie Vart är resejournalistiken på väg? som är en uppföljning av rapporten Glitter och glamour-turismen i resejournalistiken.

Ofta framstår reportagen som etnocentrisk, upptagen av den västerländska turistens upplevelse och ointresserad av den lokala befolkningens förhållanden. Att enbart beskriva turismen utifrån vad turisten upplever, passar som hand i handske för reseföretag som vill sälja fler resor. Samtidigt är fixeringen vid turistens upplevelser absurd.

En mer allsidig resejournalistik skulle bidra till en mer ansvarstagande turism och hållbar utveckling. Resereportagen skulle kunna sätta in turismen i ett större sammanhang och diskutera de sociala villkoren i destinationsländerna samt ge handfasta tips om hur man som resenär kan agera för ett hållbart resande.

En av Schyst resandes slutsatser är att det i dag finns seriösa journalister som vill ge en mer allsidig bild av turismen, men att de pressas av att resejournalistiken i huvudsak finansieras av annonsintäkter från turistbranschen. En konsekvens är att texter och reportage ensidigt handlar om turisternas upplevelser – inte minst om stränder, sol, goda viner och mat. De resetidningar som inte följer en viss mall riskerar att förlora både läsare och annonser och ytterst att slås ut. Jämfört med annan journalistik är alltså resejournalistiken stark ekonomiskt beroende av den bransch den ska skildra och granska. Vi skulle knappast acceptera ett motsvarande beroende när det gäller till exempel utrikes- företags eller sportjournalistik.

Vill du veta mer?

Läs Schyst resandes granskningar av resejournalistiken Vart är resejournalistiken på väg? och Glitter och glamour-turismen i resejournalistiken här nedan.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer