Globala målen, Agenda 2030, hållbarhet, hållbar turism

Nya verktyg för att hålla koll på globala målen

Det var nio år sedan beslutet togs om att upprätta de globala målen, och vi har lika många år på oss att nå dit.

Vad har Agenda 2030 gett hittills och hur mycket har vi kvar att göra? Håll koll genom det nya digitala verktyg SCB tagit fram.

Överenskommelsen om de Globala målen slöts 2012 och började gälla 2015. De består av 17 övergripande mål med 169 mer detaljerade delmål. Syftet var att avskaffa den extrema fattigdomen i världen, öka jämlikhet och rättvisa, främja fred och - inte minst - lösa klimatkrisen.

Globala målen, eller Agenda 2030 som det nu oftare kallas, är en historisk överenskommelse, aldrig någonsin förr har så många länder i världen skakat hand på att sträva mot samma definierade mål som också i stort blivit definitionen av begreppet "hållbarhet" som vi använder det i dag; som inkluderar såväl social som ekonomisk och ekologisk hållbarhet och rättvisa.

Siffran 2030 står såklart för att det var den tid som gavs, innan målen ska vara uppfyllda. Nu, 2021, har vi nått halvtid sedan det historiska beslutet togs, att upprätta de globala målen (2012).

Nya digitala verktyg på vägen mot Agenda 2030

I det nya digitala verktyg SCB tagit fram i samarbete med den nationella samordnaren för Agenda 2030, redovisas 151 indikatorer i 192 tabeller och diagram. Där kan man också följa utvecklingen av 130 olika nyckeltal. Till varje tabell finns också länkar till fördjupad statistik.

– Statistiken är tänkt att kunna användas av statliga myndigheter, civila organisationer och allmänheten, säger Sara Frankl, sakkunnig på SCB i intervju med Miljö Online.

Även FN-organet UNDP har tagit fram en digital plattform för att vägleda finansvärlden till mer hållbara investeringar, för att nå Agenda 2030.

En omställning av drygt en procent av de globala tillgångarna bland investerare skulle enligt deras beräkningar räcka för att världens utvecklingsländer ska nå de globala målen, skriver Dagens PS.

Hjälp till att utkräva ansvar!

Den svenska regeringen har sagt att Sverige ska vara världsledande när det gäller att uppnå de globala målen. Ännu har ett av 17 mål uppnåtts och följderna av pandemin har ökat utmaningarna med större klyftor, sämre jämställdhet och stora statliga bidrag till fossilberoende verksamheter.

Nu kan vi tillsammans hjälpas åt att hålla koll på utvecklingen - och därmed också ställa krav på våra beslutsfattare i politik, offentlig sektor och näringsliv att göra mer för att leva upp till målen i Agenda 2030.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer