Öppet hav i arktisk region med flytande isblock

Från och med januari 2022 ska det bli lättare att se resans klimatavtryck

Regeringen vill införa en lag om att de som säljer längre resor tydligt ska redovisa resans klimatavtryck. Tanken är att det ska bli lättare att jämföra olika resor så att resenärer kan göra ett medvetet val. Regeringens utredare har precis lämnat sitt förslag på hur det ska gå till.

"Just nu ska vi avstå från onödiga resor på grund av coronasmittan men när det här är över så ska vi se till att få en grön omstart för transporterna. Då blir det här ett bra underlag. Det ska vara enkelt att välja rätt och resa klimatsmart." Det säger infrastrukturminister Tomas Eneroth till Dagens Nyheter.

Så här tycker utredarna att klimatdeklarationerna ska se ut

  • Klimatetiketterna ska finnas på alla längre resor – med tåg, buss, flyg och båt. Längre betyder i det här fallet resor på över 15 mil (eller 15 nautiska mil).
  • Förutom utsläpp av koldioxid så vill utredarna "om möjligt" att alla slags klimatpåverkande gaser ska räknas med. Det gör stor skillnad för flyget, eftersom den totala klimatpåverkan kan vara dubbelt så hög som bara koldioxidutsläppen från bränslet. Här lägger utredningen fram några alternativ, men regeringen behöver slå fast vilken metod som ska användas för att beräkna klimatpåverkan.
  • Återförsäljare av resor kommer inte att omfattas av lagen. EU:s regler för e-handel sätter stopp för nationella klimatkrav. För resebyråer som kan sälja resor från flera hundra flygbolag vore det dessutom svårt att samla ihop informationen om klimatavtryck.
  • Resebranschen och resenärer är generellt sett positiva till en obligatorisk klimatdeklaration för resor, enligt utredarna. Det har upplevts som svårt för resenärer att bedöma hur stor klimatpåverkan en resa har.
  • Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Förslaget ligger nu hos regeringen som ska fatta beslut om detaljerna innan det kan bli verklighet.

Transportföretagen är inte helt positiva till förslaget utan vill se förändringar och skriver i en kommentar att det är viktigt att inte skapa för hög administrativ börda på reseföretagen, i synnerhet flygbolagen.

Vissa aktörer har dock redan infört sådan klimatfakta om resor på egen hand – t ex SvD resor. Och tills tydligare klimatinformation är på plats i varje reseannons rekommenderar vi varmt klimatsmartsemester.se eller Ecopassenger där du kan kolla klimatavtrycket från alla typer av resor.

Hela utredningen av klimatdeklarationer hittar du här

Stor klimatskillnad mellan olika transportslag

  • Tar man tåget Stockholm - Göteborg tur och retur har det cirka 80 000 gånger mindre klimatpåverkan än om man tar flyget. (Gäller X2000). Åker man buss istället (som går på diesel) så är klimatavtrycket sex gånger lägre än om man hade tagit flyget. (Siffror från Klimatsmart semester och SJ.)
  • Jämför man sträckan Stockholm-Nice tur och retur orsakar flyget 717 kg växhusgasutsläpp och tåget 143 kg. Tågets klimatutsläpp är alltså en femtedel av flygets.

Att det är så olika hur stor klimatvinsten blir om man tar tåget beror på att el produceras på olika sätt i olika länder. I länder där tågen drivs med el från till exempel kolkraft blir utsläppen högre än för länder där tågen drivs med el från förnybara källor.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer