Ny plattform för hållbar turism riktar kritik mot UNWTO

Tidigare i år samlades representanter från 19 olika länder för att diskutera hållbar turism. Helena Myrman från nätverket Schyst resande var svensk representant när Berlin Declaration on Transforming Tourism togs fram.

FN:s generalförsamling utnämnde 2017 till det internationella året för hållbar turism och utveckling. Med anledning av det träffades organisationer från världens alla hörn i Berlin tidigare i år för att diskutera hur turismen måste utvecklas och förändras för att uppfylla Agenda 2030 för hållbar utveckling av en rättvis och inkluderande värld.

Tyska Tourism Watch tog initiativ till att bjuda in organisationer från 19 olika länder från hela världen för att skapa en plattform där man diskuterade hållbar turism. Förutom att dela erfarenheter med varandra utarbetade gruppen Berlin Declaration on Transforming Tourism, med rekommendationer till regeringar och internationella samfund och turistindustrin.

"Många av de deltagande organisationer är mycket kritiska till UNWTO:s (World Turism organization) ensidiga syn på turism som en motor för utveckling. Det stämmer att turismsektorn är mycket viktig för många låg- och medelinkomstländer – både i form av pengar och arbetstillfällen. Man ser dock inte att turismen, som den är utformad i dag, kan bidra till en hållbar utveckling eller till att uppfylla de globala målen", säger Helena Myrman som är projektledare för nätverket Schyst resande som var på plats i Berlin.

Utbredd exploatering av arbetskraft

Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher ekonomiskt och det finns starka krafter som håller tillbaka den hållbara utvecklingen. Idag får 260 miljoner människor sin försörjning från turismen direkt eller indirekt. Men det finns en baksida som sällan kommer fram i vare sig media eller via resebolagen. Helena Myrman berättar bland annat om usla arbetsvillkor utan fackliga avtal och sexuella trakasserier som tyvärr är vardag för många som arbetar inom rese- och turismsektorn idag.

"Det är liknande problem världen över, i större eller mindre omfattning. Exploatering av arbetskraft, ökad belastning på natur och miljö, vattenbrist, så kallad landgrabbing och "all inclusive"-koncept som gör att turisternas pengar inte sipprar ner till lokalbefolkningen", säger hon och berättar att man i bland annat Burma, Sri Lanka och Thailand har stora problem med landgrabbing.
"Internationella hotellkedjor söker aktivt efter nya attraktiva och strategiska platser för att bygga storskaliga anläggningar. Det slår hårt mot ursprungsbefolkningen och dess möjlighet att försörja sig på till exempel jordbruk och fiske."

Berlinmötet var en bra startpunkt

Helena Myrman berättar att många av organisationerna på mötet var tydliga med att hela turismsektorn måste omformas - från massturism till småskaliga lokala initiativ.

"Ett större deltagande av civila samhället och lokalsamhället krävs för att anpassa och göra turismen till något som lokalbefolkningen kan dra nytta av och för att skydda och värna miljön", säger hon och fortsätter:
"Mötet var en bra startpunkt där vi skapade en gemensam plattform att utgå ifrån. Efter mötet har respektive organisation arbetet vidare med sina projekt, men vi fortsätter hålla kontakten och ta hjälp av varandra. Jag hoppas att mötet i Berlin ska få flera att få upp ögonen för hur viktigt det är att alla är med och arbetar för att uppnå 2030-agendan."
uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer