Hängmatta, kompisar, känner klimatångest, klimatoro, klimatkris, hållbart resande, hållbar turism

Prata om resplanerna med barnen först!

Var femte 12-åring lider ofta eller väldigt ofta av klimatoro, visar en ny miljöhälsorapport från Folkhälsomyndigheten.
Föräldrar: gör det inte värre än det redan är - prata med barnen och boka bara hållbara resor i år. Behövs inspiration? Vi har verktyget.

Det är i den sjätte nationella rapporten om befolkningens miljörelaterade hälsa i Sverige, som Folkhälsomyndigheten gör i samarbete med Institutet för miljömedicin och Karolinska Institutet - och den tredje som rör barn - som det framkommer att var femte tolvåring "ofta eller väldigt ofta" upplever oro inför klimatförändringarna.

Läs mer: Så pratar du med barnen om klimatet (Extrakt.se)

Störst oro inför klimatkrisen har flickor från akademikerhem (24 procent), enligt studien. Barn med utlandsfödda föräldrar upplever också större oro och barn i storstadsmiljö är mer oroliga än de som bor på landet. Minst oro uttrycker pojkar från hem där vårdnadshavare inte har studerat på högskolan (16 procent).

Samtidigt visar studien att barn till vårdnadshavare utan högskoleutbildning och de med utlandsfödda föräldrar generellt påverkas mer negativt av sådant som luftkvalitet och bullernivåer, till exempel genom att i högre grad bo med fönster mot högtrafikerade gator.

Mönstret i FHM:s studie speglar på många sätt hur klimatkrisen slår i världen.

Det är de cirka tio procent av världens befolkning som till exempel kan resa på semester till andra delar av världen som ligger bakom de allra största utsläppen, men det är inte dem som drabbas först.

Lägg inte mer sten på barnens börda!

Du som tänkt boka in en resa med familjen till sommaren, ta tillfället i akt och prata igenom det med barnen i förväg, så att drömresan inte blir extra börda för den som redan lider av ångest över vuxenvärldens långsamma omställning.

Tips! För att göra det lättare och roligare att göra hållbara val bygger Schyst resande Reskoll.se en bank med hållbara smultronställen, hållbara resvägar, boenden och aktiviteter över hela världen - skrolla runt och inspireras tillsammans med barnen och visa att det går att resa hållbart!

uppmaning

Vilket hållbart restips vill du dela med dig av?

Beskriv ditt favoritställe och inspirera andra!

Tipsa här