Människor som väntar på sitt flyg på en flygplats.

Pressmeddelande: Hållbara tjänsteresan

45 miljarder kronor – så mycket lägger svenska företag och organisationer på tjänsteresor varje år. Genom att se till att de resorna går schyst till kan organisationer både göra en insats för miljön och bidra till bra villkor för de som jobbar i turismen och de som lever på resmålen. Vi berättar hur!

Hur ser det ut med landets resepolicyer? Täcker de in alla de bitar som man skulle önska, eller är de tunna historier? För att ta reda på det har nätverket Schyst resande granskat 11 organisationers resepolicyer.

Detta är vad vi kom fram till:

  • Av de granskade organisationerna har 10 av 11 någon form av miljökrav i sin resepolicy. Det är toppen! Vi ser dock att formuleringarna många gånger är vaga. Det behöver exempelvis vara uttalat att man ska välja klimatvänliga alternativ som tåget vid resor upp till ett visst antal kilometer.
  • Endast 4 av 11 organisationer ställer krav på att anlitade reseföretag, hotell och restauranger ska ha kollektivavtal.
  • Ännu färre, bara 2 av 11 organisationer, nämner alkohol och droger samt sexköp i samband med tjänsteresor.
  • Bara 2 av 11 organisationer skriver att de ska främja lokalt företagande och att policyn också ska omfatta deras konsulter.

– Genom att göra resepolicyerna mer heltäckande skulle många organisationer kunna göra sitt resande mer hållbart", säger Helena Myrman, projektledare vid Schyst resande. Vår förhoppning är att den här studien ska leda till en debatt inom organisationerna, och till att resepolicyerna förbättras.

Att resa schystare är ett led i det större arbetet med att skapa en hållbar utveckling. Vi har lovat att försöka nå de mål som har slagits fast av FN i Agenda 2030, och här vill allt fler sektorer i samhället vara med bidra på de sätt de kan.

– Vi anser att de ideella organisationerna bör gå i bräschen. Folk behöver kunna lita på att de värderingar som de här organisationerna står för gäller även på resan. Vi som ingår i nätverket Schyst resande ser just nu över våra egna resepolicyer och uppmanar andra organisationer att följa med.

För mer information, kontakta Helena Myrman vid Schyst resande.

Läs mer om organisationernas tjänsteresor här nedan.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer