Bild från en flygplats.

Reser offentlig sektor hållbart?

Vi har granskat resandet i myndigheter, kommuner och landsting.

Idag släpps Schyst resandes rapport om tjänsteresorna i offentlig sektor.

Vi har granskat resandet i myndigheter, kommuner och landsting för att få veta hur de lever upp till ambitionerna om hållbarhet. Hur många ställer miljökrav, och är formuleringarna tillräckligt skarpa? Hur många ser till att backa rimliga löner och arbetsvillkor när de anlitar till exempel transportföretag och hotell? Gör offentlig sektor vad de kan för att resa ansvarsfullt – exempelvis genom att förebygga sexköp utomlands, skydda barn och vara tydliga med vilka regler som gäller kring alkohol?

Och vad kan offentlig sektor göra för att resa schystare?

Svaren hittar du i rapporten:

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer