Linda Nordby, strand i Thailand, hållbart resande

"Det här är rätt tillfälle för resebranschen att ställa om"

"Covid 19-pandemins resstopp blev tillfälle för resebranschen att ställa om till ett mer hållbart resande.", säger branschutbildaren Linda Nordby.

Resebranschen har drabbats hårt av covid 19-pandemins följder. Många anställda har varslats eller permitterats för korttidsarbete och många företag kämpar för att överleva efter det utdragna resstoppet. Samtidigt sker detta i en tid där omställning ändå stod för dörren.

Hur har de kursdeltagare du mött resonerat kring resstoppet?

-Det jag hört mest på våra kurser är: "Om vi ska finnas kvar efter den här pandemin och kunna fortsätta att sälja resor måste vi ställa om och ge mer hållbara alternativ, för det är vad kunderna efterfrågar."

-De som jobbar på resebyråer säger att de får hur många frågor som helst om att resa hit och dit med tåg, till exempel.

Det här ÄR rätt tillfälle att ställa om, understryker Linda Nordby. Hon tycker att resebolagen borde se till att stärka upp medarbetarnas kompetens på området. För resmönstren kommer inte att bli desamma som de var innan pandemin, det är hon säker på, men vi kommer inte heller att sluta att resa.

"Resmönstren kommer inte att bli desamma som de var innan pandemin, det är hon säker på, men vi kommer inte heller att sluta att resa."

Linda Nordby har lång erfarenhet av resebranschen, bland annat efter tio år i TUI, och har även utbildat i hållbarhetsfrågor genom Schyst resandes branschutbildningar under många år. Även bortsett pandemins senaste tid har hon upplevt ett ganska stort attitydsskifte i sektorn.

-Det har verkligen skett en väldigt tydlig förändring i branschen. Hållbar turism var inte alls i lika hög grad på agendan tidigare, som de senaste två åren. Det är hett nu.

Vad beror det på, tror du?

-Människor blir mer medvetna. Kunderna efterfrågar hållbara alternativ. Men också de anställda i branschen blir mer medvetna och vill kunna ge bra service. Då behöver man kunskap och veta vilka alternativ som finns.

-Särskilt de som specialiserat sig på långresor har uttryckt stor oro över att inte kunna ge hållbara alternativ och därmed riskera att bli irrelevanta.

Vad kan du säga till dem som jobbar med långresor, där det nästan är uteslutet med andra färdsätt än flyg?

-Jamen, det handlar inte bara om flyget! Hållbarhet handlar om så mycket mer än färdsättet. Man kan jobba mycket med hållbarhetsfrågor på destinationen också. Hållbarhet handlar också om arbetsvillkor, barns rättigheter, lokal ekonomi och mycket mer.

Vill du också lära dig mer om hållbart resande?

Kolla Schyst resandes utbildningar med Linda Nordby, för dig som är anställd eller mellan jobb i resebranschen - och boka ett datum som passar dig!

Vill du se till att ditt företag inom resor och turism ligger i framkant när det gäller hållbarhet inför 2021?

Vi erbjuder också skräddarsydd utbildning för era behov - läs mer och boka här!

uppmaning

Gå på kurs hos oss!

Schyst resande håller flera utbildningar i hållbar turism, framför allt för resebranschen men även i skolor. Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

Till våra utbildningar i hållbar turism!