Svensk turismnäring

Regeringen satsar på hållbar utveckling i den nya strategin

Den nya "Strategin för hållbar turism och växande besöksnäring", talar sitt tydliga språk, när turism- och besöksnäringen åter drar igång måste det ske med ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt.

Turism- och besöksnäringen spelar en viktig roll på dagens arbetsmarknad och förser många unga och personer med utländsk bakgrund med sitt första jobb.

Den strategi som nu har färdigställts, låg egentligen färdig redan för ett och ett halvt år sedan när Corona började spridas i landet. Men när pandemin var ett faktum och inte minst lamslog hela turism- och besöksnäringen, fick den läggas åt sidan.

Men i måndags var det så dags för näringsminister Ibrahim Baylan att äntligen presentera en uppdaterad "Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring". Med strategin visar regeringen att hållbarhetsfrågan kommer att vara central i den fortsatta utvecklingen av svensk turism och att de nu skapar förutsättningar för branschen att mer aktivt delta i den gröna omställningen.

Regeringen vill att det ska vara enkelt för framtidens turist att göra hållbara val och att branschen därför måste jobba mer strategiskt med smart resursanvändning och cirkulära affärsmodeller.

-Det är mycket positivt att regeringen nu satsar på innovation och hållbara lösningar i den svenska turismnäringen. Det skickar viktiga signaler till hela resebranschen, att framtidens turism måste bygga på hållbar utveckling, säger Helena Myrman, projektledare på Schyst resande.

"2030 är Sverige världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation"

Regeringens vision för turism- och besöksnäringens är att "2030 är Sverige världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation" och de identifierar ett antal strategiska områden i strategin: enklare företagande, jobb och kompetens, kunskap och innovation, tillgänglighet samt marknadsföring. Till varje område kopplas även fyra perspektiv som är hållbarhet, digitalisering, platsutveckling och samverkan.

Strategin går helt i linje med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, samt regeringens jämställdhet och klimatpolitiska mål. Regeringen kommer även att ta fram handlingsplaner som är i linje med strategin.

Källa: Näringsdepartementet

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer