Feministmärken på en blommig bakgrund.

Res hållbart – och slå ett slag för feminismen

Har du tänkt på att du kan backa världens flickor och kvinnor genom att resa mer hållbart? Här är sju anledningar till att schyst resande är en feministisk handling.

1. Du tar kvinnors åsikter på allvar.

"Res som en tjej!" Det är Naturskyddsföreningens första tips på hur man kan klimatmaxa sig själv.

De syftar förstås på att om alla tog sig fram som kvinnor skulle klimatet må betydligt bättre. I Sverige flyger kvinnor hälften så mycket som män och åker 30 procent mindre bil. Tjejerna åker också oftare kollektivt OCH har cyklat mest – men nu har männen kommit ikapp i cykelfilen.

Förhoppningsvis knappar männen också in när det gäller intresset för hållbarhet i stort. Det blir en alltmer prioriterad fråga för folk i allmänhet, men kvinnorna leder vägen. Av dem som bryr sig om hållbarhet är 60 procent kvinnor och 40 procent män.

Att lyssna på det kvinnor tycker är viktigt är en feministisk insats i sig. Punkt ett, check!

2. Du bidrar till bättre villkor för dem som jobbar inom turismen – och de flesta av dem är kvinnor.

Väldigt många i världen försörjer sig på turism – men lätt är det inte. Prova att gå utan lön halva året till exempel (ett vanligt sätt för arbetsgivare i resebranschen att hantera lågsäsong). Att två av tre anställda arbetar svart ökar inte tryggheten direkt.

Visste du att 70 procent av de som arbetar på hotell inte kan leva på sina löner utan tvingas jobba extra för att klara ekonomin?

Utöver det är många kvinnor som jobbar på hotell och restauranger eller som kabinpersonal tvungna att hantera sexuella trakasserier till vardags. Minns Ryanairs kalender med kvinnlig personal i bikini, eller när nordiska fackförbund fick ta fram kampanjen #NotOnTheMenu för att upplysa om att personalen inte skulle behandlas som köttbitar.

När du reser hållbart väljer du i stället hotell, transportföretag och matställen som behandlar sin personal väl och där de anställda kan organisera sig för sina rättigheter.

3. Du ökar barns trygghet – inte minst flickors.

Sexuella övergrepp är tyvärr en verklighet och de beräknas drabba ungefär dubbelt så många flickor som pojkar. Det är vanligt att förövare söker sig till turistorter, där fattigdomen gör det lättare för dem att komma åt barn.

Ansvarstagande researrangörer och hotell tar aktivt ställning mot att barn utnyttjas. Som resenär med koll hjälper du till genom att visa resekurage (resekurage.se) och agera om du ser något misstänkt. Att resa hållbart innebär också att välja bort sånt som bidrar till barns utsatthet, till exempel besök på barnhem.

4. Du tar ställning mot sexuell exploatering och trafficking.

Det finns en tydlig koppling mellan resor och prostitution. Svenska män som köper sex gör det oftast på en resa.

Och medan det nästan uteslutande är män som köper sex så är en överväldigande majoritet av de som befinner sig i sexindustrin kvinnor.

Prostitution är en väldigt lukrativ bransch och den åtföljs av en omfattande människohandel, som ser till att det finns människor att köpa. Organisationen Walk Free Foundation uppskattar att omkring 40 miljoner människor befinner sig i någon form av slaveri idag. Uppemot 70 procent av all människohandel sker för sexuella ändamål och offren är till cirka 95 procent kvinnor och barn.

I det hållbara resandet är det självklart att sexuell exploatering är lika oacceptabelt på resan som här hemma. Ta debatten och stå upp för sex på lika villkor!

5. Du tänker på alkoholavtrycket och hur det påverkar kvinnor på plats.

Stora turismströmmar tenderar att skruva upp alkoholkonsumtionen även bland den lokala befolkningen. Det får flera allvarliga konsekvenser, bland annat att mäns våld mot kvinnor ökar.

De som arbetar på resmålens hotell, restauranger och diskotek är i en extra tuff miljö när det gäller alkohol och droger. I Sydostasien och Latinamerika arbetar till exempel beer girls, ölflickor, i många barer. De får betalt för att dricka med sina kunder – vilket gör att de både hamnar i eget missbruk och i situationer som kan leda till sexhandel eller sexuellt utnyttjande.

Socialt hållbart resande handlar om att bidra till en positiv utveckling på resmålet. Att undvika alkoholmarinerade resor gör just det.

6. Du värnar om det livsviktiga vattnet (som faktiskt är en jämställdhetsfråga).

Turismen är en törstig sektor som i flera länder bidrar till vattenbrist genom bland annat produktion av flygbränsle, pooler, gröna golfbanor, shoppingfest och extra mycket stek.

Gissa vilka som drabbas värst av vattenbrist? Det är oftast kvinnor som hämtar ved och vatten, och när torkan kommer tvingas de gå längre för att hitta tillräckligt. Kanske måste de också köa länge vid vattenkranen. Det tar ibland så mycket mer tid att det minskar flickors möjlighet att gå i skolan och få en utbildning. På så sätt cementeras ojämlikheten mellan könen.

Hållbart resande tar inte mer vatten i anspråk än att det räcker till alla.

7. Du reser klimatsmart = global feminism

Kvinnor bidrar mindre till klimatförstöringen men drabbas oftast hårdare av den. Dödligheten bland kvinnor är större vid klimatkatastrofer och extremväder. Det beror bland annat på att kvinnor har färre resurser som pengar och land, sådant som behövs för att ställa om och få ett bättre skydd. De har också sämre tillgång till information om kommande katastrofer och är dessutom mer begränsade på grund av att de tar hand om familjen. Många kvinnor riskerar sina egna liv för att hjälpa sina familjemedlemmar vid katastrofer. Fattiga kvinnor och kvinnor i ojämlika samhällen drabbas hårdast.

Att resa är en av de saker vi gör som individer som har klart störst klimatavtryck. Genom att välja mer miljövänliga sätt att ta oss ut i världen, som tåg framför flyg, värnar vi inte bara klimatet utan i förlängningen även kvinnors liv och säkerhet.

Med andra ord, sträck på dig när du väljer resor med omsorg om människor och miljö – du gör dessutom en solidarisk insats för kvinnor och flickor.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer