Väggmålning, reserestriktioner, pandemi, koldioxid, klimatkris, svemester

Ny studie visar reserestriktionernas effekt på livskvaliteten

Ett svenskt forskarlag har studerat effekter av pandemins restriktioner på den upplevda livskvaliteten, och jämfört mot besparingar i utsläpp av växthusgaser.

Minst saknades de uteblivna tjänsteresorna och att inte få resa inrikes var tuffare än att låta bli resan till utlandet, visar studien.

Pandemins restriktioner 2020 ledde till rekordstora minskningar i utsläpp av växthusgaser. Det rapporterar såväl SCB som Naturvårdsverket. Minskningarna jämfört med året innan är i takt med de årliga minskningar som krävs för att uppnå klimatmålen.

Men redan i början av pandemin insåg en grupp forskare vid Karolinska Institutet och Stockholms Universitet att pandemins undantagstillstånd skulle kunna ge intressanta insikter om hur vi ska kunna ställa om till en hållbar värld.

Vilka av restriktionerna upplevdes till exempel ha störst inverkan på livskvaliteten? Om man relaterar det till de utsläpp av växthusgaser som beteendet annars orsakar – då skulle man kunna visa på var det finns störst potential att dra ned på utsläpp utan att det inverkar särskilt mycket på människors livskvalitet. Så kallade lågt hängande frukter, alltså.

Så resonerade forskargruppen, som nu publicerat resultaten från den första delen i studien i den amerikanska geofysiktidskriften Earth’s Future, AGU.

Tjänsteresor - den lägst hängande frukten

Maria Niemi forskar inom psykologi på institutionen för global hälsa på Karolinska Institutet, och är även samordnare för hållbar utveckling inom utbildningarna. Hon är en av författarna bakom studien.

Maria Niemi, forskare psykologi och global hälsa vid Karolinska Institutet

Maria Niemi Bild: Privat

— Vi såg en tydlig skillnad mellan att resa i arbetet och privat. Arbetsresorna saknades inte lika mycket, säger hon.

När det kommer till tjänsteresandet visar studien att de som upplevde restriktionerna som negativa var de som bara delvis avstod tjänsteresor under perioden. De som helt avstod tjänsteresor uppgav inte att det påverkade livskvaliteten nämnvärt.

— De som faktiskt har avstått helt från tjänsteresor har kanske också kunnat avstå helt utan större problem, det tror vi kan vara ett orsakssamband. De som inte såg det som möjligt att avstå tjänsteresor helt upplevde kanske också de resor som ändå ställdes in som ett större uppoffrande.

Samtidigt stod de inställda tjänsteresorna för den största besparingen i utsläpp av växthusgaser, enligt beräkningarna i studien, med närmare 580 kg koldioxid per person och år.

Inrikesresorna saknades mer!

En annan insikt var att de inställda privata inrikesresorna upplevdes ha större inverkan på det allmänna välmåendet än uteblivna utlandsresor.

— Vi kan tolka det som att människor i högre grad har släkt och familj inom landet, och att det upplevs tuffare att inte få träffa sina närstående. Att det var det man saknade mest när restriktionerna var som hårdast.

Undersökningen gjordes som en enkätstudie med Stockholm som urval under pandemins första månader, våren 2020. Den geografiska begränsningen gjordes delvis för att kunna få en tydligare bild då restriktionerna vid det läget såg olika ut på olika håll i landet.

Men Maria Niemi hoppas på att kunna följa upp den här första studien för att se hur restriktionerna påverkat befolkningen i ett längre lopp och även i vilken grad år 2020 bidragit till nya vanor och beteenden för framtiden.

— Vi ser den här första delen som en benchmark som kan generera fler intressanta forskningsfrågor.

Läs den vetenskapliga artikeln om studien i Earth's Future

Läs mer om rapporterna från SCB och Naturvårdsverket om minskade utsläpp till följd av pandemins restriktioner, 2020.

uppmaning

Vilket hållbart restips vill du dela med dig av?

Beskriv ditt favoritställe och inspirera andra!

Tipsa här