SAS ger personalen usla villkor med lågprisbolag

SAS har etablerat sig på Irland och hyr in kabinanställda med usla anställningsvillkor. Mycket tyder på att SAS irländska bolag kommer att ta över en stor del av den svenska verksamheten – för att runda anständiga löner och arbetsvillkor, skriver Unionens förbundsordförande Martin Linder.

Avregleringen av EU:s flygmarknad har lett till fler avgångar och billigare resor men det är ett högt pris som de anställda får betala. Samtidigt som vi reser mer än någonsin har bolag som Ryanair och Primera styrt branschen mot en utveckling där kabinpersonalens villkor hamnat i andra hand. Rapporter om missförhållanden i arbetsmiljön och anställningsvillkoren avlöser varandra. Vad vi ser är resultatet av ett regelverksmissbruk där flygbolag skaffar sig konkurrensfördelar genom att pressa personalens villkor.

EU:s lagstiftning är otydlig och det finns begränsningar i kontroll av reglernas efterlevnad. Flygbolag kan fritt utveckla nya affärsmodeller som bygger på ett medvetet och cyniskt missbruk av flygmarknaden. Flygbolag skaffar sig konkurrensfördelar genom att utnyttja skattesystem och registrera bolag i andra länder än det där verksamheten bedrivs. Flygbolag tillämpar forumshopping av sociala villkor och väljer det land med sociala rättigheter som ger sämst utdelning till de anställda.

Läs hela debattartikeln i SVD

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer