SCB, ny statistik, växthusgaser, koldioxid, flyget, rederier, kryssningar, hållbar turism

SCB: Minskade utsläpp från transportsektorn

Parkerade flygplan och fartyg vid kaj är de främsta orsakerna till att transportsektorn i Sverige minskade utsläppen av växthusgaser med 38 procent under det tredje kvartalet 2020.

Under 2020 släpptes det ut mycket mindre växthusgaser från transportsektorn i Sverige. Utsläppen från sektorn blev hela 38 procent lägre än året innan, det tredje kvartalet, enligt ny statistik från SCB.

-Till stor del beror minskningarna på minskat resande. Främst minskade utsläppen från flygresor kraftigt, men nedgångar syns även i rederinäringen, säger Susanna Roth, gruppledare för miljöräkenskaperna på SCB:s enhet för miljöekonomi och miljö i en presskommentar.

SCB utgår från den svenska ekonomins miljöpåverkan oavsett var i världen den sker.

Inräknat alla sektorer över året blev utsläppen 9,1 procent lägre 2020 än året innan och landade på ett totalt utsläpp om 12,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Denna minskning ska inte förväxlas med minskad andel koldioxid i atmosfären – den fortsätter tvärt om att öka så länge utsläppen inte stoppas helt eller inlagringen av koldioxid är större än utsläppen.

Det SCB noterat är en lägre utsläppstakt som till största del beror på coronapandemins följder, men också till följd av en påbörjad grön omställning. Sveriges BNP sjönk under samma period med 2,5 procent jämfört med året innan.

-Det betyder att utsläppen av växthusgaser räknat per producerad krona i ekonomin minskar, konstaterar Susanna Roth.

För att klara att uppnå något av målen i Paris-avtalet skulle vi behöva minst lika stora utsläppsminskningar varje år fram till 2030.

Läs mer: Blev 2020 början på vändningen?

uppmaning

Vilket hållbart restips vill du dela med dig av?

Beskriv ditt favoritställe och inspirera andra!

Tipsa här