Ett barn leker med ett snöre och tittar in i kameran.

Ska jag... besöka ett barnhem?

Att jobba som volontär på barnhem eller göra kortare besök för att uppleva "en annan sida" av resmålet är en form av resande som växer kraftigt. Men hur påverkas barnen? Här är sakerna som varje volontär bör veta.

Att kombinera semestern med att "ge tillbaka"

Allt fler vill se världen samtidigt som de gör något meningsfullt. Många, framför allt unga, åker ut som volontärer och arbetar ideellt i projekt runtom i världen. Tanken är god – att bidra med något bra i landet man besöker.

Det kallas volontärturism och är en av de snabbast växande formerna av turism i världen. Även i Sverige har en rad reseföretag som anordnar volontärresor vuxit fram under de senaste tio åren. Barnhem och skolor är de populäraste projekten.

Barnhem – en turistattraktion

I en undersökning 2017 hittade World Childhood Foundation 428 barnhem som svenskar redan här hemifrån, innan resan är bokad, kan välja att besöka, stödja eller volontärarbeta på.

På många håll blir turister dessutom uppmuntrade att besöka barnhem när de väl är på plats, bland annat av tuk-tukförare i Kambodja, taxichaufförer i Katmandu och hotellpersonal i Sydafrika. Fram till nyligen erbjöd flera av de större charterföretagen besök på barnhem som utflyktsalternativ. På många populära turistdestinationer finns reklam för barnhem som tar emot besök.

Att barnhemmen är tätt kopplade till turismen ser man också på att de allra flesta institutionerna ligger på, eller nära, populära resmål.

Turiststånd i Nepal

I Nepal finns nästan 90 procent av de registrerade barnhemmen i de fem mest populära turistdistrikten (av totalt 75 distrikt). Bild: Rohan Reddy, Unsplash

Antalet barnhem ökar kraftigt

I Kambodja ökade antalet barnhem med 75 procent mellan 2005 och 2010. I Thailand kunde en forskargrupp hitta så många som 219 oregistrerade barnhem bara genom att söka på nätet under två veckors tid. I Uganda rapporteras att det i ett enda distrikt öppnade runt tre nya barnhem i månaden under 2016. Liknande statistik finns från exempelvis Tanzania, Kenya, Sydafrika och Guatemala.

Den här ökningen av antalet barnhem har skett trots att fler familjer lyfts ur fattigdom och trots att det sociala stödet till utsatta barn och familjer har blivit bättre. Hur hänger det ihop?

Varför är barnhemsbesök ett problem?

I motsats till vad många tror så är den stora majoriteten av barnen som växer upp på barnhem inte föräldralösa. Globalt beräknas så många som 80 procent av barnen ha minst en förälder i livet. Den främsta anledningen till att föräldrar placerar sina barn på barnhem är oftast en kombination av fattigdom, dåliga skolor och brist på alternativ.

På många håll drivs barnhemmen uteslutande med stöd från andra länder. Det är vanligt att barnhemmen inte är registrerade, att de struntar i att kräva bakgrundskontroller eller särskilda kvalifikationer av de som arbetar eller är volontärer där, och att de tillåter blixtbesök från turistgrupper och volontärperioder så korta som någon vecka.

Barnhem har i många länder blivit en viktig inkomstkälla och drivs inte i första hand för att ta hand om barn som verkligen behöver hjälp.

En mamma håller sitt lilla barn i en grönskande trädgård.

De flesta barn som bor på barnhem i världen har föräldrar i livet. Här ett barn med sin mamma i Mae Sot, Thailand. Bild: Alexandar Popovski, Unsplash

Hur påverkas barn av att växa upp på barnhem?

Decennier av forskning, praktisk erfarenhet och barns och ungas egna berättelser visar att barnhem inte är en bra plats att växa upp på. Bristen på en trygg och konsekvent närvarande vuxen kan i värsta fall ge trauman och anknytningsproblem som följer barnet hela livet. Den konstanta genomströmningen av korttidsvolontärer gör saken värre.

Risken för våld och övergrepp ökar inne på institutionen, på grund av personalbrist, dåliga eller obefintliga bakgrundskontroller av personal och att stora grupper barn lämnas utan tillsyn. Många barn vittnar om hur de tvingats ställa upp på aktiviteter som den veckans volontärer planerat, trots att de hellre ville träffa sina vänner eller göra läxor. Hur de behövt göra dansuppvisningar för besökande turister eller tigga pengar på turiststråken och hur kvaliteten på undervisningen var långt under vad barnhemmets ägare lovat deras föräldrar. Andra berättar om hur en del barnhemsföreståndare förskingrar pengar och håller barnhemmet i dåligt skick för att få större donationer.

Tragiskt nog bidrar stöd i form av besök, donationer och volontärarbete till att barn skiljs från sina föräldrar i onödan. Det besökarna uppfattar som att ge barn trygghet gör dem i stället mer utsatta.

Trots detta fortsätter volontärer, tillfälliga besökare och donationer att strömma till just barnhem. Att många som donerar till eller volontärarbetar på barnhem inte känner till hur många andra som gör samma sak är en viktig del av problemet.

I grunden är barnhem i sig ett problem, vilket också är anledningen till att vi i Europa och andra delar av västvärlden har fasat ut dem.

Men det barnhem jag vill besöka är ett "bra" barnhem!

Nja. Problematiken kvarstår oavsett standard och det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta barn som bor på barnhem faktiskt har föräldrar i livet.

Alla barnhem har en sak gemensamt: vid någon tidpunkt måste barnen flytta ut. Då saknar de ofta stöd och nätverk, och det har visat sig att detta är en kritisk punkt där många far illa.

I grunden är barnhem i sig ett problem, vilket också är anledningen till att vi i Europa och andra delar av västvärlden har fasat ut dem. Det är bättre att återförena barn med deras föräldrar och släktingar och att ge tidigt stöd till familjer som behöver det. För det fåtal barn som av olika anledningar (till exempel våld och övergrepp) inte kan bo hemma är familjehem ett bättre alternativ.

En tuktuk med skylten "Think! Children are not tourist atttractions" och en bild på barn i glasbur.

En affisch från projektet Childsafe uppmanar turister att inte behandla barn som turistattraktioner genom att besöka barnhem.

Medvetenheten om problemet ökar

Det finns en växande internationell rörelse för att motverka att barn placeras på barnhem. I många länder jobbar regeringar för att se till att barn får omvårdnad i familjer i stället. I till exempel Kambodja, Thailand, Kenya och Rwanda har myndigheterna tagit aktiv ställning mot volontärturism på barnhem.

I Australien har människohandel av barn till barnhem skrivits in i Modern Slavery Act och i den amerikanska Trafficking in Persons Report tas detta från och med 2017 upp som ett problem i ett flertal länder. Brittiska utrikesdepartementet varnar för volontärarbete på barnhem.

Så – ska den som vill resa hållbart besöka eller volontärarbeta på ett barnhem?

Svaret är nej. Du riskerar bland annat att bidra till att barn skiljs från sina föräldrar i onödan. Många länder och frivilligorganisationer kämpar med att bygga upp mer hållbara alternativ, men det undermineras av de stora resurser som årligen går till barnhem i fattiga länder.

En bra grundregel är helt enkelt att tänka efter – om du inte är kvalificerad att arbeta med traumatiserade barn i Sverige kanske du inte bör göra det när du är på resa? Om du inte kan det lokala språket och är en av hundratals volontärer som besöker barnhemmet varje år så kanske det har en negativ inverkan på barnen som bor där? Om det inte skulle kännas okej att en busslast med turister ramlade in på dina barns förskola för att leka en stund, ta foton och sen åka vidare kanske du inte bör göra samma sak när du är utomlands?

Ta vara på din vilja att göra något bra för barn och ge i stället till lokala organisationer som jobbar för att ta fram alternativ och stötta barn och familjer. Små saker som hjälp med skolskjuts, en ny uniform och hjälp i en krissituation kan vara det som gör det möjligt för ett barn i ett fattigt område att få växa upp i en familj.

För inspiration till mer hållbara resor

Se alla våra råd till dig som vill resa hållbart

Se andras tips på hållbara resmål och aktiviteter

Text

Bild på Joel Borgström

Joel Borgström

Joel arbetar med barns rättigheter och turism på Childhood Foundation, som är en del av nätverket Schyst resande. Han samarbetar nära med lokala barnrättsorganisationer i bland annat Thailand.

uppmaning

Bli en del av rörelsen för hållbart resande

Arbeta för dina hjärtefrågor på det sätt som passar dig.

Så blir du ambassadör