Flyg, flygskam, klimatkris, klimatet, koldioxid, hållbar turism

Ska jag ha... flygskam?

För ett par år sedan var det mycket prat om begreppet "flygskam" och grupper på sociala medier som uppmanade till flygstopp samlade stora följarskaror. Samtidigt är det många som hävdar att flyget inte är en så stor utsläppare av växthusgaser som många andra sektorer. Ska man ha flygskam?

Flyget står som helhet för omkring fyra procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Det kan man välja att rycka på axlarna åt – det finns ju värre utsläppskällor!

Men det är bara tio procent av världens befolkning som står för de flygresorna, som en studie från Oxfam visade i höstas. En enda procent står för mer av de flygrelaterade utsläppen än den fattigare hälften av världens befolkning.

Det är vi som tillhör världens rikare andel som över huvud taget har möjlighet att flyga till andra sidan jorden på semester. Ser man det så är fyra procent av de globala utsläppen plötsligt ganska mycket.

Stockholmare flyger mer

I Sverige är utsläppen från flygresorna lika stora som hela den samlade personbilstrafiken. Men inte ens inom Sverige är de flygrelaterade utsläppen jämt fördelade över befolkningen.

Enligt Centrum för Turism, vid Göteborgs universitet, stod de svenska hushållen med de allra högsta inkomsterna för 52 procent av de flygrelaterade utsläppen, fram till 2019.

Äldre flög mer än yngre och var fjärde stockholmare flög utomlands tre gånger om året eller mer - att jämföra med tre procent av norrlänningarna. Fram till 2019.

Varje enskild flygresa utgör en stor andel av våra totala, årliga utsläpp, sett till individen.

En enda resa till från Sverige till Spanien tur och retur ger upphov till lika stora utsläpp som vi har att släppa ut på ett år, per person, om vi ska ha ens en 50/50 chans att klara något av Paris-avtalets mål.

Mest handlar det om nöjesrelaterade resor, som bara några få av oss har möjlighet att bedriva, samtidigt som de som drabbas först av klimatförändringarna, är världens fattiga - som ofta inte ens har möjlighet att ta semester. Klart orättvist alltså.

Samtidigt finns de som argumenterar för att vi måste flyga för att branschen ska ha råd att ställa om till fossilfria energislag, som biobränsle och vätgas. Ja, det beror ju på hur forskningen finansieras. Men om vi utgår från det argumentet:

Vad ska det gröna flyget flyga på?

Biobränsle är fossilfritt, men ger per kubik råvara ännu större utsläpp av koldioxid än fossilt bränsle. Och vad består biobränslet av? Det kan bestå av lite allt möjligt, avloppsslam, matrester och så vidare. Men till allra största del består biobränslet i dag av skog.

Många menar att det skogen måste brukas hårdare för att ge än mer biobränsle så att vi kan komma ifrån det fossila.

Men det är också många andra sektorer som vill använda skogen - till allt från konstgräs på fotbollsplaner till smarta textiler, husbyggen och kartonger till en växande e-handel - när det vi behöver skogen allra mest för, är att lagra in den koldioxid som redan finns i atmosfären - och som vi akut behöver minska!

Våren 2021 slogs ytterligare rekord i andel koldioxid i luften - med toppnoteringen 421 ppm (miljondelar) veckan efter påsk. Så höga nivåer har aldrig tidigare uppmätts, och troligen inte funnits i jordens atmosfär på flera miljoner år.

Vätgas är en spännande form av bränsle, som dock kräver stor energiåtgång för att skapas genom elektrolys. Om den energin drivs på fossila bränslen har man inte vunnit något, men i dagsläget finns inte tillräckligt med grön el för att skapa elektrolys i stor skala.

Elflyg har det experimenterats med, och det har gjorts lyckade försök med lätta plan som korta sträckor helt på el. Men det kommer att dröja innan elflyget kan ta passagerar och vara i luften längre än någon timme.

Om och när vi kan framställa grön vätgas och kombinera med el samt skala upp detta för större plan som kan ta fler passagerare och flyga längre sträckor, då kan vi börja tala om hållbart flygande!

Men en sak är säker, det är inte hos lågprisbolagen den utvecklingen sker.

Svaret på frågan

Så ja, vi kan nog hålla fast vid begreppet flygskam ett tag till.

uppmaning

Gå på kurs hos oss!

Schyst resande håller flera utbildningar i hållbar turism, framför allt för resebranschen men även i skolor. Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

Till våra utbildningar i hållbar turism!