Burma: Stark facklig rörelse viktigt för en hållbar turism

I helgen gick Burma till sitt första demokratiska val och oppositionen ser ut att vinna stort mot den sittande militärregimen. Ett lyckat demokratiskt val kan innebära nya investeringar och företag i det fattiga sydostasiatiska landet. Landet är också i början av en turistboom och sektorn har på bara tre år fyrdubblats enligt officiella siffror.

De senare åren har ett antal internationella företag etablerat sig, eller sina underleverantörer, i Burma. Det finns en växande nationell marknad, men exporten till närområdet ökar också. Framförallt är det de låga lönerna som lockar exportindustrin - minimilönen ligger på strax under 3 USD/dag. Burma har stora naturtillgångar, en skogs- och en gruvindustri. Landet är också i början av en turistboom och sektorn har på bara tre år fyrdubblats enligt officiella siffror. Som en följd av årliga (i regionen blygsamma) 2 000 000 turister, ökar hotell och restaurangbranschen snabbt.

Denna ökning innebar också en rad utmaningar på Burmas turistdestinationen. Bagan med sina många pagoder ligger mitt i ett område med vattenbrist och där finns det redan problem kring lokalbefolkningens vattentillgångar. Fortsatt utbyggning av området med nya hotellen med swimmingpooler lär försämra läget. Inle Lake, som har blivit en populär turistdestination, är redan mycket förorenad och en ökad turism med flera hotell och flera båtresor på insjön förvärrar situationen.

Land grabbing är ett stort problem, då myndigheterna vid ett flertal tillfällen har beslagtagit mark för att bygga hotell. Detta är speciellt aktuellt i kustområden som har vackra stränder. Bolag som har tätt kontakt med militärjuntan äger också många i hotell och flygbolag. Ägarskapet er ofta svårt att bestämma, vilket gör det mycket svårt som turist att ta medvetna och etiska val.

Det är dock ingen tvekan om att turismen har lett till en positiv utveckling, för en fattig och utsatt lokalbefolkning på vissa ställen. Till exempel var det först då turismen börjades utvecklas i Ngwe Saung, som lokalbefolkningen fick elektricitet, sanitära anläggningar och en väg som gjorde det möjligt att nå sjukhus och skolor.

Myanmars fackliga rörelse växer också så smått. Det är först sedan militärregimen lättat sin kontroll i landet som det internationella fackliga samfundet kunnat stödja rörelsen. De som arbetar inom turistindustrin saknar fortfarande flera rättigheter och Myanmar har ingen särskild arbetsmarknadslag. Korruptionen gör det också förvånansvärt lätt att kringgå lagstiftningen - barnarbete och trafficking är därför vanligt.

"Eftersom lagstiftningen är svag och ofta inte efterlevs arbetar många långt över de 48 timmar i veckan som lagstiftningen tillåter, utan övertidsersättning och under nationella helgdagar", säger Nyan Naing, reasearcher i Myanmar för det globala facket IUF.

Det globala facket IUF och svenska Hotell- och restaurangfacket samarbetar, inom ett utvecklingsprojekt via Union to Union, med det nybildade hotellfacket HLOB i Bagan. Fackliga organisationer är något helt nytt inom branschen och svenska och internationella fack bidrar med viktiga erfarenheter kring arbetsplatssäkerhet, kollektivavtal och lagstadgade rättigheter.

"Den nationella minimilön som nyligen infördes räcker precis för de som redan har ett boende här", berättar Nyan Naing.

Men för de som kommer för arbete från andra håll räcker den inte. Försörjningsfrågor är därför viktiga för facket, men även säkerhet på arbetsplatsen. Vägen för den gryende fackliga rörelsen är dock fortsatt lång. Men erfarenheter från fack i andra länder, om organisering och påverkansarbete, är viktiga för att de burmesiska facken ska bli den kraft landet behöver så att utvecklingen kommer fler till del. Det tror i alla fall Vicky Bowman på Myanmar Centre for Responsible Buisness, tidigare Storbritanniens ambassadör i landet. Hon har sedan länge identifierat facken som en viktig förändringsaktör för att skapa en inkluderande tillväxt och en hållbar turism.

uppmaning

Vilket hållbart restips vill du dela med dig av?

Beskriv ditt favoritställe och inspirera andra!

Tipsa här