Svenskars klimatpåverkan utomlands allt större

Sverige nationella utsläpp av växthusgaser minskar. Dessvärre kompenserar vi genom att importera allt mer mat och flyga allt oftare utomlands.

Det finns både goda och dåliga nyheter i Naturvårdsverkets senaste rapport om klimatpåverkan från svenskars konsumtion. Den goda är att vi faktiskt lyckats minska utsläppen som sker i Sverige när det gäller alla de tre stora utsläppsbovarna: bilen (dvs transporter), biffen (dvs maten) och bostaden. Bäst har vi varit när det gäller boendet: där är utsläppsminskningen 2012 jämfört med 1993 hela 50 procent.

"En stor del av nedgången beror på att vi gått från enskild oljeeldad uppvärmning av våra bostäder till biobaserad fjärrvärme", säger Hanna Brolinson, handläggare på enheten för luft och klimat vid Naturvårdsverket.

Importerad mat och flygresor

Dessvärre kompenserar vi för de landvinningar vi gjort genom att importera allt mer mat och genom att vi flyger utomlands allt oftare. Störst är ökningen för mat där utsläppen i andra länder som orsakas av det vi mumsar i oss här hemma gått upp med hela 90 procent. Utsläppen från våra internationella transporter – och här är det framför allt fler utrikes flygresor som ställer till det – har också ökat – med 65 procent.

Lägger man ihop våra utsläpp för privat konsumtion både inom och utanför Sveriges gränser hamnar vi på ungefär samma nivå 2012 som 1993, nämligen 70 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Lägger man till övrig konsumtion (till exempel allt som konsumeras inom offentlig sektor), så har utsläppen gått upp med 6 procent, från 100 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 106 miljoner ton under samma tidsperiod.

Utslaget på alla Sveriges invånare är det mångdubbelt mer per person och år än de 1-2 ton koldioxid, som brukar anges som en långsiktigt hållbar nivå.

Läs mer på SVT.se

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer