Swedavia vill lägga ner Bromma flygplats

Swedavia vill lägga ned Bromma flygplats

Det finns inte längre ekonomiska förutsättningar att driva Bromma flygplats. Det konstaterar Swedavia i en rapport. "Pandemin har i grunden förändrat förutsättningarna på flygmarknaden", säger bolagets VD Jonas Abrahamsson.

Frågan om Bromma flygplats har varit en het fråga i Stockholmspolitiken under många år, av såväl bostadspolitiska som utsläppsrelaterade skäl. När så covid 19 svepte fram som en chockvåg över världen fick många flygplan stå på marken och många av världens flygplatser har gapat tomma. Så även i Bromma.

Men kommer pandemins påtvingade resstopp att följas av mer strukturellt förändrade resvanor, som att fler faktiskt väljer att ta tåget framför flyget eller att ta mötet digitalt? Det är det förstås ingen som med säkerhet vet, men det påverkar inte heller Swedavias analys.

-Bromma kommer sannolikt att ha ett kapacitetsöverskott på grund av låga trafikvolymer under lång tid framöver. Kostnaden för det skulle i förlängningen komma att bäras av resenärer och redan sargade flygbolag, vilket vi inte bedömer är möjligt, säger Jonas Abrahamsson i ett pressmeddelande.

Läs mer: 8 av 10 anställda i privat sektor tror på färre tjänsteresor även efter pandemin

Åke Svensson är styrelseordförande i Swedavia:

-Jag vill samtidigt understryka att Swedavia har utgått från bolagets affärsmässiga förutsättningar och att ett politiskt beslut om att stänga Bromma i förtid bör fattas med ett bredare samhällsperspektiv i beaktande.

Moderaterna i Stockholms Stadshus menar att en nedläggning skulle hota Stockholms konkurrenskraft, medan Socialdemokraterna istället passade på att presentera planer på en ny stadsdel, Bromma parkstad, på flygplatsområdet, rapporterar SR Ekot.

uppmaning

Vilket hållbart restips vill du dela med dig av?

Beskriv ditt favoritställe och inspirera andra!

Tipsa här